Tjenestevilkår

Tjenestevilkår

YUBO-App’en (“YUBO-App’en”) giver dig mulighed for at få nye venner og chatte med dem. YUBO er produceret af selskabet Twelve App SAS, et forenklet aktieselskab med hovedsæde beliggende 59 rue de Ponthieu, bureau 562, 75008 Paris, FRANKRIG (“TWELVE APP”), registreret ved Paris-selskabsregister under nummer 810 283 507.

I. GODKENDELSE AF NÆRVÆRENDE VILKÅR & BETINGELSER

Ved at oprette en konto hos YUBO, anerkender du, at betjeningen og brugen af denne serviceydelse er underlagt YUBO’s almindelige brugsbetingelser, som du skal acceptere for at kunne bruge vores tjenesteydelser. Din brug af vores tjenesteydelser udgør din accept af disse betingelser. Disse betingelser omfatter betingelserne i dette dokument såvel som betingelserne i fortrolighedspolitikken vedrørende beskyttelse af dine personlige data.

Indholdet i disse betingelser kan ændres for især at tage højde for ændringer i tjenesteydelsen eller omkring gældende regler. Du vil blive informeret om offentliggørelsen af hver ny version af de almindelige brugsbetingelser. Hvis du fortsætter med at bruge YUBO-App’en efter meddelelsen om en ændring af disse betingelser, udgør det din bekræftelse og accept af benyttelsen af App’en.

II. OPRETTELSE AF DIN BRUGERPROFIL

 1. Hvis du er yngre end 13 år gammel, har du ikke tilladelse til at bruge YUBO-App’en. Hvis du er mellem 13 og 17 år gammel, har ikke tilladelse til at oprette en brugerprofil uden tilladelse fra dine lovgyldige forældre eller værge. Hvis du er den lovgyldige forælder eller værge for en mindreårig over 13 år, og du ønsker at kontakte os, send os en besked ved at benytte den dertil dedikeret formular som er tilgængelig på websiden www.yubo.live under “Sikkerhedscenter”.
 2. For at oprette din brugerprofil og få adgang til de tjenesteydelser der tilbydes af YUBO, skal du give en vis mængde oplysninger om dig selv. Du skal også indsætte et profilbillede, der repræsenterer dig. Disse personlige data skal afleveres for at kunne få adgang til YUBO-App’en og det funktioner.
 3. Når du opretter en brugerprofil, skal du give os korrekte oplysninger og ikke oprette en konto uden at det er din egen identitet. I tilfælde af at din adgang til YUBO-app’en er blevet suspenderet, afbrudt eller på en eller anden måde blokeret eller fjernet af TWELVE APP SAS, har du ikke lov til at oprette en ny brugerprofil.
 4. Inden for rammerne af styringen af de brugerprofiler, der er oprettet i YUBO-app’en, og detekteringen af falske aldre for brugere, forbeholder TWELVE APP SAS sig ret til at udføre kontrol. I tilfælde af rimelig tvivl om din alder vil TWELVE APP SAS således gå videre til analysen af dine profilbilleder for at bekræfte din alder og vil bede dig om at (i) sende et skærmbillede af dit ID-kort eller skolekort og (ii) optage en kort video, hvor du udtaler 3 tilfældige ord.

III. TJENESTEYDELSER MOD BETALING

 1. Oprettelse af din brugerprofil og adgang til de almindelige egenskaber i YUBO-App’en er gratis. For at forbedre din brugeroplevelse kan du også abonnere på tjenesteydelser mod betaling enten lejlighedsvis (for at øge din app’s synlighed i f.eks. 30 minutter) eller gennem et premium-abonnement for at give dig adgang til ekstra funktioner der kræver en månedlig betaling sats (“Betalte tjenester”). Funktionerne og prisen for de betalte tjenester er specificeret i App’en.
 2. Processen for at købe betalte tjenester afhænger helt af download platformen af anvendte mobilapp’s og de indstillinger du har foretaget på din mobiltelefon. For at foretage et køb skal du bruge en brugerkonto på den platform hvor du downloadede YUBO-App’en (Google Play til Android eller App Store til iOS). Vi anbefaler, at du omhyggeligt læser brugsbetingelserne for disse app-platforme for at finde ud af mere om de brugsbetingelser der gælder for dit køb. Mens TWELVE APP fuldt ud er ansvarlig for alt indhold inden for den købte betalingstjeneste, administreres dit køb og betaling dog af din App-platform.
 3. Engang de betalte tjenester er købt, giver det dig ikke ret til nogen form for refusion i det at de betalte tjenester er blevet udført behørigt efter ordren,  selv i tilfælde af at du ikke bruger dem. I overensstemmelse med de gældende regler accepterer du udtrykkeligt, når du køber en betalt tjeneste, at den straks stilles dig til rådighed, og tilbagekaldelse af din ret annullerer dit køb.

IV. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG RETTIGHEDER

 1. TWELVE APP er den eksklusive ejer af samtlige rettigheder i forbindelse med YUBO-App’en og især retten til at være vært, opbevare, bruge, vise, kopiere, ændre, tilpasse, offentliggøre, redigere og distribuere hele eller en del af bestanddelene deraf, især og uden begrænsning: mærker, logoer, design, animationer, videoer, billeder, tekst, data og databaser, computerkode og indhold, der er offentliggjort eller præsenteret på YUBO-App’en eller de websider og tjenester der tilhører TWELVE APP. TWELVE APP er også eneejer af rettighederne omkring mærket YUBO. Enhver kopi, gengivelse, repræsentation, brug, distribution eller genanvendelse af disse dele uden tilladelse fra TWELVE APP kan retsforfølges især for varemærkeovertrædelse. Enhver kopi, gengivelse, repræsentation, brug, distribution eller genanvendelse af disse dele uden tilladelse fra TWELVE APP kan retsforfølges især for varemærkeovertrædelse.
 2. Gengivelse/kopiering, ændringsforslag, ændring (af enhver art), distribution, salg, leje, omvending af strukturen eller oprettelse af afledt arbejde i YUBO-App’en og / eller ethvert andet del (inklusiv software eller installationskode) er forbudt uden godkendelse af TWELVE APP og / eller de gældende regler.
 3. Som eneste middel for at tillade download og brug af YUBO giver TWELVE APP brugere, overalt i verden, en personlig, gratis, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv tilladelse til at få adgang til og bruge App’en til privat brug. Download og / eller brug af YUBO-App’en giver på ingen måde rettigheder (intellektuel ejendomsret eller andet) over YUBO-App’en.
 4. YUBO-App’en kan være udsat for ændringer og kan ændres når som helst. Nogle funktioner eller tjenester kan tilføjes eller slettes af TWELVE APP efter eget skøn. Der ydes ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til indholdet, tjenesterne eller funktionalitet i YUBO-App’en, hverken med hensyn til deres eksistens eller funktion.

V. INDHOLD FORMIDLET AF BRUGEREN

 1. Når du opretter din profil, eller du bruger YUBO-App’en, bliver du bedt om at sende, modtage eller oprette indhold, der især består af informationer, fotos og / eller videoer.
 2. For YUBO-App’ens drift og levering af tjenesteydelser der er knyttet til YUBO-App’en, giver du os for at dække verden over og for den periode, hvor disse generelle brugsbetingelser mellem dig og TWELVE APP er gældende, fri tilladelse til at være vært, opbevare, gengive, vise, offentliggøre, oversætte, tilpasse, under-licensere og / eller bruge med henblik omkring tjenester der vedrører YUBO-App’en (I) alt inklusiv, der udveksles inden for anvendelsesområdet af brugen af YUBO-App’en, såvel som (ii) dit brugernavn, din stemme og / eller dit billede, da dette gengives, hvor det viser sig at være relevant, i nævnte indhold. Til samme formål og udelukkende til disse formål giver du lignende samtykke til at bruge alt indhold, der er genereret inden for rammerne af YUBO-App’en (især inden for Live Chat-tjenesten), som du muligvis har udsendt offentligt via tredjepart eller parter. I forbindelse med denne tilladelse accepterer du, at TWELVE APP f.eks. kan bruge dette indhold til fremstød af YUBO-App’en på socialt netværk websider hvor indholdet tidligere er blevet sendt af os. Vi minder dig hermed om, at du ikke har tilladelse til at:
 • Sende uopfordret kommerciel kommunikation eller indsamle information, data eller indhold, der tilhører andre brugere uden deres forudgående samtykke;
 • Sende indhold eller sende en meddelelse, der krænker tredjeparts rettigheder (især deres intellektuelle ejendomsrettigheder), som kan være af pornografisk, diskriminerende, racistisk, voldelig, ærekrænkende eller seksuel karakter og / eller som kan udgøre mobning eller intimidering af andre personer. Med henblik herpå minder vi dig om, at fotos af pornografisk, udstiller eller usømmelig karakter formelt er strengt forbudt. Enhver offentliggørelse af denne art udgør en lovovertrædelse, der kan slettes af den brugerkonto, som de stammer fra, uden at dette berører en straffesag der måtte opstå derefter;
 • Benytte navnet, stemmen eller billedet af en person uden dennes tilladelse;
 • Ændre drift funktionen af YUBO-App’en eller hindre dens adgang;
 • Bruge YUBO-App’en på en ulovlig, uærlig, ondsindet og / eller diskriminerende måde.
 1. Ethvert åbenbart ulovligt indhold, der kan bringes til vores opmærksomhed på de betingelser, der kræves i loven og / eller som vi vurderer at er i strid med disse almindelige brugsbetingelser, vil slettes. Det samme gælder i tilfælde af et påbud desangående fra en autoriseret, administration eller rets myndighed.
 2. Brugeren accepterer det fulde ansvar for enhver handling, indhold, information eller data, som denne måtte uploade, downloade, postere, sende eller holde inden for omfanget af brugen af YUBO-App’en. Denne forpligter sig til at kompensere TWELVE APP for eventuelle skader, tab eller udgifter forårsaget af benyttelsen af ord eller handlinger.
 3. Af hensyn til sikkerhed og offentlig orden kan vi muligvis opbevare en kopi af det indhold der deles af brugeren, dette indenfor en rimelig periode i overensstemmelse med gældende regler, eller indtil anmodningen om sletning fra brugeren, en kopi af det indhold delt af brugeren, ligeledes efter at brugeren måske har slettet dens konto, eller hvor indtalt indhold måske er blevet slettet på YUBO-App’en.

VI. YOUTUBE FUNKTIONALITET ER LEVERET

Når du laver livevideo fra din brugerprofil, har du mulighed for at se og dele live YouTube-video. Søgeforslag og YouTube-søgefeltet er tilgængelige direkte fra YUBO-appen. Vi anbefaler, at du omhyggeligt læser YouTubes servicevilkår på YouTube Terms of Service for at lære mere om de politikker der gælder, når du bruger denne platform, samt Googles fortrolighedspolitik på Google Privacy Policy med hensyn til behandling af personoplysninger.

VII. ANMELDELSER / RAPPORTERING

1. Underretning om ulovligt indhold – § 6-I-5 i fransk lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid indenfor digital økonomi

I vores kvalitet af vært er vi ikke underlagt en generel forpligtelse til at overvåge de oplysninger vi gemmer. Du har ikke desto mindre muligheden for at underrette os om indhold, du betragter som værende ulovligt. For at blive taget i betragtning skal enhver anmeldelse adresseres per anbefalet brev med kvittering for modtagelse til:

Twelve App – Safety Center
Notification continues illicites
59 rue de Ponthieu, bureau 562
75008 Paris FRANKRIG

For at være gyldig skal denne anmeldelse indeholde følgende:

 • Den behørigt udfyldte meddelelsesformular tilgængelig på websiden www.yubo.live under “Sikkerhedscenter”.
 • En kopi af korrespondancen, der er adresseret til forfatteren eller redaktøren af den ulovlige information eller aktivitet, der anmoder om, at denne ophører, fjerner eller ændrer indholdet eller beviser, eller bevis på at det ikke var muligt at kontakte forfatteren eller redaktøren.

Kun komplette anmeldelser betragtes som værende gyldige. Du forbeholder dig retten til at underrette de kompetente myndigheder om alt indhold, du betragter som værende ulovligt.

2. Rapportering af indhold, der udgør en krænkelse af den menneskelige værdighed – lovovertrædelser specificeret i § 6-I-7 i fransk lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid omkring den digitale økonomi

I overensstemmelse med § 6-I-7 i fransk lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid omkring den digitale økonomi og enhver gældende lovgivning, deltager vi i kampen mod følgende lovovertrædelser:

 • Indsættelse af billeder med børnepornografi; Apologi af eller benægtelse af forbrydelser mod menneskeheden
 • Indsættelse af indhold, der fremmer forskelsbehandling, had eller vold mod personer på grund af deres oprindelse, køn, seksuel orientering, identitet eller handicap;
 • Indsættelse af beskeder af voldelig eller pornografisk karakter, eller som udgør en krænkelse af den menneskelige værdighed, eller som tilskynder mindreårige til at deltage i spil der kan sætte dem ud for fysisk fare tilgængelig for mindreårige, når indholdet kan ses eller er i det hele taget er tilgængelig af en mindreårig;
 • Tilskyndelse til eller apologi for terrorisme; Tilskyndelse til hasardspil;
 • Tilskyndelse til selvmord.

Vi har indført et let tilgængeligt middel for at advare os om ethvert indhold af denne art inden for rammerne af YUBO-App’en, som du måske kommer til at blive opmærksom på. Udfyld blot rapporteringsformularen, der er at finde på websiden www.yubo.live under “Sikkerhedscenter” samt i YUBO-App’en.

3. Rapportering af upassende indhold

For at muliggøre komfortabel og sikker brug af YUBO-App’en har vi også oprettet et system med fælleskabs-tilbageholdenhed (community-moderation), der giver dig mulighed for at rapportere alt indhold du mener er upassende. Hvis du vil rapportere indholdet af en brugerprofil, der ikke er en af dine venner, skal du klikke på ikonet “…” og vælge en af indstillingerne. Hvis du vil rapportere profilen af en bruger, der er en af dine venner, skal du klikke på ikonet “…” for profilen for den pågældende ven og vælge en af indstillingerne. Dette system er designet til at forbedre din brugeroplevelse med YUBO-App’en, men fjerner ikke din pligt til at respektere de gældende regler især med hensyn til rapportering af ulovligt og stødende indhold som nævnt under ovenfor angivet  punkter VI.1 og VI.2.

VIII. PERSONLIGE DATA

TWELVE APP lægger stor vægt på beskyttelsen af brugernes privatliv. YUBO-brugernes personlige data behandles i overensstemmelse med vores tilgængelige fortroligheds politik ved at klikke her.

IX. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

 1. Vi gør alt for at sikre, at den YUBO-App der stilles til dig til rådighed, er så vidt som muligt sikker og fri for fejl. Dog bruger du det på din egen risiko. Derudover giver vi ingen garanti for fraværet af fejl, afbrydelser af service, langsom drev, ufuldkommenheder eller angreb på tredjeparts rettigheder inden driften af YUBO-App’ens rammer, især som et resultat af begivenheder på internet. TWELVE APP kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af forstyrrelser, funktionsfejl eller reduceret adgang til YUBO-App’en som følge af fejl, der er forbundet til internetnet-systemet eller en internet serviceudbyder, brugerens operativsystem, browser og / eller dataterminal. Derudover kan TWELVE APP ikke holdes ansvarlig for nogen begivenhed, der er forbundet til et tilfælde af force majeure. Adgang til og brug af YUBO-App’en kan afbrydes midlertidigt på grund af vedligeholdelse eller tekniske opdateringer.
 2. TWELVE APP påtager sig intet ansvar for de indirekte, specifikke, sikkerhedsmæssige eller strafforbundet konsekvenser, mistet indkomst, data eller andet tab som følge af adgangen til og brugen af YUBO-App’en, dens indhold og / eller ulovlig brug af en tredjeparts af en brugers data eller andre forbrugeres rettigheder.
 3. Enhver krænkelse af disse almindelige brugsbetingelser eller enhver anvendelse der kan medføre en risiko (lovlig, teknisk eller andet), kan resultere i sletning af brugerprofilen som står for oprindelsen deraf. I tilfælde af uoverensstemmelser står TWELVE APP frit stillet for at beslutte at blokere eller de-aktivere en brugers profil og derved dennes adgang til YUBO-App’en, og dette efter eget skøn og uden forudgående varsel fra TWELVE APP’s side. Desuden kan TWELVE APP slette din profil, hvis du har været inaktiv i YUBO-app’en i mere end tolv (12) måneder Hver bruger står frit stillet for at afslutte dets forhold til TWELVE APP vedrørende YUBO-App’en. Denne skal blot slette sin brugerprofil. Hver bruger er ansvarlig for de oplysninger denne leverer, og det indhold de videregiver under dennes tilslutningssession og brug af YUBO-App’en. Oplysningerne skal være nøjagtige, ajourførte og en reel afspejling af virkeligheden. Brugernes indhold skal være lovligt og må ikke krænke tredjeparts rettigheder. TWELVE APP kan ikke holdes ansvarlig for unøjagtigheder eller den fejlagtige karakter af indholdet som brugeren har angivet samt eventuelle konsekvenser der kan opstå som følge deraf.

X. OPDELINGSMULIGHED SAMT OVERSIGT

At en betingelse inden for disse almindelige brugsbetingelser erklæres som værende ugyldig, ikke-anvendelig eller ikke-relevant, har ingen indflydelse på gyldigheden og anvendelsen af de andre betingelser og fritager ikke brugeren fra dennes pligt til at overholde disse. Fravær af krav omkring overholdelse af en af betingelserne i disse almindelige brugsbetingelser, eller det at gøre dette for sent må ikke fortolkes som fritagelse fra TWELVE APP’s side omkring kravet fra brugeren eller en tredjeparts side at skulle overholde denne betingelse.

XI. KOMPETENT RETSLIG MYNDIGHED – GÆLDENDE LOVGIVNING

Omkring ethvert krav eller tvist opfordres brugeren til i første omgang at kontakte TWELVE APP direkte på support.yubo.live for at give mulighed for at finde en mindelig løsning. I overensstemmelse med den franske forbrugerlovgivning abonnerer TWELVE APP på FEVAD mæglingstjenesten, som kan kontaktes på:

FEDERATION E-COMMERCE ET VENTE A DISTANCE
60 rue de la Boétie
F-75008 PARIS
[www.fevad.com](https://www.fevad.com/)

Forbrugeren kan ringe til denne serviceydelsescenter under forudsætning af at han tidligere har kontaktet TWELVE APP direkte på den adresse der er angivet i foregående afsnit. Efter denne indledende procedure kan brugeren kontakte mæglingstjenesten omkring enhver tvist med TWELVE APP, der ikke har kunne løses med sidstnævnte. I overensstemmelse med § 14 i (EU) forordning nr. 524/2013, har Europa-Kommissionen implementeret en online tvistløsningstjeneste, der giver mulighed for uafhængig løsning af onlinetvister mellem forbrugere og fagfolk inden for den Europæiske Union gennem udenoms retslige midler. Denne serviceydelse kan opnås på følgende adresse: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ De almindelige brugsbetingelser er underlagt fransk lov. Enhver tvist, der ikke løses ved hjælp af de ovenfor anførte midler, er underlagt den tilsvarende kompetente domsmyndighed som befinder sig på brugerens hjemsted i en af Medlemsstaterne som ligger indenfor det Europæiske Økonomiske Område.

Sidst opdateret: 11 September 2020