Intimidatie & Haatdragend Gedrag

Yubo is een plek voor mensen om te socialiseren. We willen dat mensen zich vrijelijk kunnen uiten, maar het is belangrijk dat expressie de ervaringen van andere mensen niet schaadt of kwetst. Je kunt jezelf en je overtuigingen en meningen uiten zonder anderen te vernederen of een slecht gevoel te geven. Intimidatie en haatdragend of kwetsend gedrag kan schadelijk zijn, vooral voor jonge mensen. Daarom hebben we geen enkele tolerantie voor pesterijen en haatdragend of kwetsend gedrag. Om onze diverse community te beschermen hebben we deze richtlijnen opgesteld om te helpen een omgeving te creëren waar iedereen van kan genieten.

Haatdragend Gedrag

Alle gebruikers moeten respect tonen voor elkaar. Haatdragend gedrag van welke aard dan ook is verboden. Dit omvat het bespotten, beledigen en vernederen van anderen op basis van

Intimidatie & Misbruik

Pesterijen, intimidatie en andere beledigende of kwetsende gedragingen zijn absoluut niet toegestaan. Gebruikers dienen altijd respectvol met elkaar om te gaan.

Hieronder vindt je een lijst met voorbeelden van wat intimidatie en misbruik is.

Bedreigingen en Geweld

Discriminerend Gedrag

Yubo is er trots op een plaats te zijn voor mensen van alle rassen, geloofsovertuigingen en achtergronden. We hebben geen enkele tolerantie voor discriminerend gedrag.

Enkele voorbeelden van discriminerend gedrag zijn

Niet-consensuele Seksuele Avances

Ongewenste seksuele avances zijn nooit goed en kunnen een stressvolle en schadelijke ervaring zijn voor de andere persoon.

Hieronder staan enkele voorbeelden van ongewenste seksuele avances.

Seksueel Geweld en Uitbuiting

Seksueel geweld en uitbuiting zijn absoluut niet toegestaan. Wij rapporteren aan de wetshandhaving over gevallen of situaties van seksueel geweld, uitbuiting of seksuele uitbuiting van kinderen.