Privacybeleid

Privacybeleid

Door je in te schrijven en YUBO te gebruiken (met inbegrip maar niet beperkt tot de website van Yubo, de applicatie en andere services, gezamenlijk de “YUBO”) ga je ons bepaalde informatie over jezelf geven, die wij inzamelen, waaronder informatie waarmee je geïdentificeerd kan worden. Dit noemen we jouw “Persoonsgegevens” wat de gegevens aangeeft waarmee je direct kan worden geïdentificeerd, zoals je naam, je voornaam en je afbeelding, of op indirecte wijze, zoals je wachtwoord, je telefoonnummer of gegevens over je navigatie en je interactie. Het is belangrijk dat je weet op welke manier deze gegevens worden ingezameld, wat we ermee doen, voor hoelang, en dat je bent geïnformeerd over je rechten. Dat is het doel van dit document, dat we geprobeerd hebben zo duidelijk en zo eenvoudig mogelijk te maken. Als je ondanks onze moeite nog vragen hebt aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder vermeld in sectie 10. Dit Vertrouwelijkheidsbeleid maakt integraal deel uit van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van YUBO. Daarom moet dit beleid samen met de Algemene Gebruiksvoorwaarden worden gelezen. Lees dit Vertrouwelijkheidsbeleid aandachtig door, het is iedere keer dat je YUBO gebruikt van toepassing.

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?

Dat is TWELVE APP SAS. Wij zijn een Franse vennootschap met de maatschappelijke zetel te Parijs in het 11e arrondissement (75011) te 8 rue de Charonne. TWELVE APP SAS is de uitgever van de YUBO-applicatie wat een sociaal netwerk is dat je de mogelijkheid geeft om vrienden te maken en met hen uit te wisselen, onder andere via de live video.

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS INGEZAMELD?

Om een goede werking van YUBO mogelijk te maken zamelen wij informatie in (i) die jij ons direct doorgeeft alsook (ii) gegevens die automatisch worden ingezameld, binnen het grondgebied waar we onze services leveren en waar de gebruiker zich bevindt.

(i) De gegevens die je ons direct doorgeeft

Gegevens met betrekking tot je inschrijving: om YUBO te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken en ons de volgende informatie doorgeven in verband met je identificatie:

 • je mobiele telefoonnummer (dat niet wordt doorgegeven aan de andere gebruikers)
 • je naam en je pseudo (allebei zijn zichtbaar voor de andere gebruikers)
 • je geboortedatum: dit wordt niet doorgegeven aan de andere gebruikers die alleen toegang hebben tot je leeftijd. Minderjarigen jonger dan 13 jaar kunnen YUBO niet gebruiken. Als je minderjarig bent en tussen de 13 en 17 jaar oud, kan de toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger nodig zijn om je te kunnen inschrijven op YUBO.
 • je geslacht: je hebt de mogelijkheid om aan te geven of je een meisje of een jongen bent of je kan ervoor kiezen om dit niet aan te geven maar je moet het betreffende vakje invullen met één van de voorgestelde opties. Dit gegeven is niet zichtbaar voor de andere gebruikers.
 • Je profielfoto: de foto die je als profielfoto kiest, moet van jou zijn. Hierdoor kunnen andere gebruikers je herkennen op YUBO en kunnen we ervoor zorgen dat mensen geen valse profielen gebruiken, wat niet alleen de veiligheid van de applicatie garandeert, maar ook jouw veiligheid.
 • je wachtwoord dat je in staat stelt om je aan te sluiten op je account. Dit gegeven is uiteraard niet zichtbaar voor de andere gebruikers en je mag het ook niet doorgeven aan de andere gebruikers. Dit wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. Het moet minstens 8 alfanumerieke tekens bevatten. Het is nodig om de veiligheid van je account te verzekeren.

Alle voornoemde informatie is verplicht om het aanmaken van je profiel en je inschrijving op YUBO mogelijk te maken. Je kan, als je dat wilt, andere rubrieken van je profiel invullen (biografie van emoji, sociale netwerken, e-mail). Deze informatie is facultatief.

Gegevens in verband met je uitwisselingen met YUBO: als je ons een probleem signaleert, om assistentie vraagt of je rechten uitoefent, verwerken wij de informatie die je ons doorgeeft. Bovendien kunnen we je vragen, in geval van redelijke twijfel over je leeftijd, om je leeftijd te verifiëren door je om de volgende informatie te vragen: Een kopie van je identiteitskaart of schoolkaart (dit wordt niet gedeeld met andere gebruikers en wordt onmiddellijk verwijderd na verificatie door onze teams). Een korte video waarin je 3 willekeurige woorden uitspreekt (dit wordt niet gedeeld met andere gebruikers en we behouden hier alleen een screenshot van nadat onze teams het hebben geverifieerd).

Gegevens met betrekking tot je activiteit op YUBO: wanneer je YUBO gebruikt kunnen wij informatie inzamelen en verwerken, zoals de datum van je inschrijving, de datum van je laatste aansluiting, de interacties met andere gebruikers (aantal likes of dislikes in de swipes) of dingen die je hebt gesignaleerd. We zullen ook automatisch ongepaste inhoud opsporen, zoals expliciete taal, emoji’s met een verborgen mening, seksuele beelden (zoals bijv. naaktfoto’s of foto’s met ondergoed), bloederig, geweld, terreur, racisme, extremisme, drugs, zelfbeschadiging, zelfmoord, gokken, schending van andermans rechten en andere illegale of gevaarlijke inhoud, om de veiligheid van de applicatie en onze gebruikers te waarborgen.

Gegevens met betrekking tot je locatie (geolocatie): op voorwaarde dat je hiermee instemt, alsook je wettelijke vertegenwoordiger in voorkomend geval, verzamelen en verwerken we de gegevens met betrekking tot je geolocatie. Dit geeft je de mogelijkheid, naargelang de instellingen die je hebt gekozen, om op je profiel te tonen in welke plaats je je bevindt en/of om je voor te stellen om vriend te worden met de personen uit jouw plaats of jouw land. Standaard wordt de plaats waar je je bevindt verborgen, behalve als je de parameters anders instelt om de plaats zichtbaar te maken. Als je niet meer wilt worden gelokaliseerd, hoef je alleen maar het betreffende vakje in de instellingen van je account te deactiveren. In dat geval kunnen wij niet meer de plaats waar je je bevindt tonen, noch je voorstellen om vrienden bij je in de buurt te ontmoeten.

Gegevens met betrekking tot de inhoud: de foto’s en/of video’s die je besluit op je profiel te zetten zijn zichtbaar voor alle gebruikers. Pas op wat je met anderen deelt en vergeet niet dat iedere gebruiker de inhoud die je hebt gedeeld kan opslaan zonder dat wij iets kunnen doen om dat te verhinderen, zodat we geen verantwoordelijkheid dragen voor enig verlies of schade in verband hiermee. We merken hierbij wel op dat je de mogelijkheid hebt in de applicatie om het opnemen van geluid bij een video door andere gebruikers te deactiveren, maar het blijft mogelijk voor andere gebruikers om het scherm op te slaan (beelden of video’s), via de functies van hun apparaat, waarover wij geen controle hebben, zodat we geen verantwoordelijkheid dragen voor enig verlies of schade in verband hiermee. Hetzelfde geldt voor de video’s en het commentaar dat je direct levert in het kader van de live videoservice van YUBO. De berichten service is alleen toegankelijk tussen gebruikers die hebben besloten om vrienden te worden. De uitgewisselde berichten blijven privé tussen de betreffende gebruikers in de uitwisseling en worden, in geen geval, doorgegeven aan andere gebruikers of aan welke derde dan ook, behalve op juridisch verzoek en/of in toepassing van de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen.

Gegevens met betrekking tot zoekkeuzes: je kan je keuzes voor de vertrouwelijkheid en het vinden van vrienden instellen in de rubriek “Instellingen” van je account. In deze instellingen heb je ook de mogelijkheid om ervoor te kiezen vriendinnen, vrienden of beiden te maken. Verder kan je ervoor kiezen om al dan niet je contacten op YUBO de mogelijkheid te geven om je te vinden en je als vriend te vragen op de applicatie.

Gegevens met betrekking tot apparaten en uitrustingen: wij zamelen informatie in van en op de apparaten en uitrustingen die je gebruikt voor de toegang tot YUBO, zoals het IP-adres, het type apparaat, de reclame-identificatie (zoals AAID van Google en IDFA van Apple, wat allebei nummers zijn die willekeurig worden gegenereerd en die je opnieuw kan initialiseren via de parameters van je apparaat), de storingen in de applicatie, de versie en de taal, of het besturingssysteem.

Register van het apparaat: Aangezien YUBO een applicatie is om vrienden te maken en in contact met hen te zijn, geven we je de mogelijkheid om personen uit je contacten te identificeren die al op YUBO zijn ingeschreven en deze toe te voegen, als je dat wilt, als vrienden in de applicatie. Je kan er ook voor kiezen om een bericht te sturen naar je contacten die niet op YUBO zijn om deze voor te stellen je terug te vinden op de applicatie. Om deze service uit te voeren hebben we toegang nodig tot je register, waar we alleen gegevens inzamelen voor het bovengenoemde doel. Wij zullen nooit contacten toevoegen zonder jouw toestemming en hen ook geen spams sturen.

Fototoestel en foto’s: Om foto’s te versturen of te uploaden vanaf je fototoestel moet je ons hier toegang toe verlenen.

Gezichtsgeometrie: wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben of op basis van ons legitiem belang wanneer dit wettelijk is toegestaan, kunnen wij jouw gezichtsgeometrie verwerken (i) om jouw leeftijd te schatten op basis van jouw profielfoto’s, (ii) om een identiteitsverificatie uit te voeren op basis van een identiteitsdocument (bijv. ID-kaart of paspoort), en een foto of een video. Je kunt bezwaar maken tegen de leeftijdsschatting in je instellingen. Onze partner Yoti Ltd verwerkt deze gegevens en deelt ons alleen de resultaten mee. Zodra de verificatie is gedaan, verwijdert Yoti ltd alle gegevens. Ons enige doel hierbij is de veiligheid van onze gebruikers.

Gezichtsdetectie: wanneer we jouw toestemming hebben of op basis van ons legitiem belang wanneer dit wettelijk is toegestaan, analyseren we profielfoto’s om foto’s waarop geen gezicht te zien is eruit te filteren, en we kunnen ook informatie van de TrueDepth-camera van Apple gebruiken om de kwaliteit van onze augmented reality-ervaringen te verbeteren.

WAT IS DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR HET INZAMELEN?

Wanneer we jouw Persoonsgegevens inzamelen en verwerken kan dit zijn:

 • om je toegang te verlenen tot YUBO en gebruik te maken van de services: wat uiteindelijk neerkomt op het uitvoeren van het contract dat we met jou hebben, wat overeenstemt met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van dit Vertrouwelijkheidsbeleid. Als je bijvoorbeeld YUBO gebruikt, maken we gebruik van je gegevens voor de werking van je account, voor het toegankelijk maken van je profiel, om je vrienden voor te stellen, om de berichten en de inhoud die je deelt door te sturen, of om je live video te verspreiden en voor de marketing van de YUBO-service, het filiaal van YUBO en derde partijen die jou of ons services verstrekken.
 • om te beantwoorden aan een gegrond belang van TWELVE APP SAS: wij kunnen je gegevens gebruiken als er een gegrond belang voor is om dit te doen. Wij verwerken bijvoorbeeld gegevens om administratieve redenen, om frauduleus of verboden gedrag (bijv.: onjuiste leeftijd) te ontdekken en zo de veiligheid van de applicatie te verzekeren.
 • om een wettelijke verplichting na te komen: wij zijn bijvoorbeeld verplicht om de gegevens te bewaren met betrekking tot het aanmaken van inhoud en om deze door te geven aan de overheid wanneer ze worden opgevraagd.
 • op basis van jouw toestemming of die van je wettelijke vertegenwoordiger: als de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming kan je deze te allen tijde terugtrekken in de betreffende rubriek in “Instellingen”.

HOE GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS DIE WE INZAMELEN?

Wij zamelen je Persoonsgegevens in, gebruiken deze en slaan ze op om jouw aanvragen te behandelen, onze relatie en jouw gebruik van YUBO te beheren, onze services en onze tools te optimaliseren en zo een beveiligde omgeving te creëren en te onderhouden, alsook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals hierna uiteen wordt gezet.

Beheer van onze relatie en de toegang tot YUBO

 • Om je gebruikersaccount aan te maken en te beheren (inclusief toegang tot YUBO-diensten en Hulp);
 • Gebruik geolocatie om je in contact te brengen met vrienden in de buurt;
 • Voor het beheren en opslaan van berichten die worden uitgewisseld tussen gebruikers die vrienden zijn geworden en live video’s;
 • Indien van toepassing, om je aanbiedingen, content en advertenties te tonen waarvan wij denken dat je ze leuk vindt, met name wanneer je bepaalde betaalde diensten (‘Power Pack’) gebruikt;
 • Om informatieberichten te versturen over YUBO-diensten en je interacties met andere gebruikers ( Meldingen) en voor de marketing van YUBO;
 • Om de kwaliteit van onze augmented reality-ervaringen te verbeteren, wordt de informatie van de TrueDepth-camera in realtime gebruikt; wij slaan deze informatie niet op onze servers op en delen deze niet met derden.

Veiligheid en inachtneming van de wettelijke en contractuele verplichtingen

 • Om te reageren op verzoeken van en te voldoen aan de vereisten van toepasselijke wetten, administratieve en gerechtelijke autoriteiten, rechtshandhavingsambtenaren en rechterlijke ambtenaren, en om rechterlijke beslissingen na te leven;
 • Om frauduleuze activiteiten en bedreigingen van de veiligheid bij YUBO op te sporen en te voorkomen op grond van en in overeenstemming met de wet;
 • Om meldingen te analyseren over gebruikers die onze Gebruiksvoorwaarden en/of de geldende regelgeving hebben overtreden;
 • Om de veiligheid en beveiliging van onze diensten te verbeteren;
 • Om via cookies of andere technologie verzamelde informatie te gebruiken om onze diensten en jouw gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt ons cookiebeleid lezen door hier te klikken;
 • Om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid te handhaven;
 • Om fraude tegen te gaan (bijvoorbeeld in verband met leeftijd), je identiteit te bevestigen en illegale activiteiten te bestrijden.

HOELANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

Je kan te allen tijde je account verwijderen door op de betreffende knop te klikken in de “Instellingen” van de applicatie. Wanneer je je account verwijdert stopt het doorgeven van actuele of toekomstige gegevens aan TWELVE APP SAS en je profiel is niet langer toegankelijk. Wij bewaren je Persoonsgegevens slechts voor de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor we ze verwerken, behalve wanneer de wet toelaat of vereist dat we deze gegevens voor langere tijd bewaren. In de praktijk verwijderen we je Gegevens bij het verwijderen van je account, tenzij: We ze moeten bewaren om te bewijzen dat we in overeenstemming met de geldende wetgeving werken (de registraties van toestemmingen in verband met onze algemene gebruiksvoorwaarden, ons Vertrouwelijkheidsbeleid en andere soortgelijke toestemmingen worden bijvoorbeeld bewaard gedurende 5 jaar); Er een onopgelost probleem, een klacht of een geschil is, of een toepasselijke wet, dat vereist dat we de pertinente informatie bewaren tot dit is opgelost; De gegevens moeten worden bewaard in verband met onze gegronde commerciële belangen, zoals het voorkomen van fraude en de verbetering van de beveiliging en de veiligheid van de gebruikers. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de gegevens moeten worden bewaard om te verhinderen dat een gebruiker die is uitgesloten vanwege illegaal of gevaarlijk gedrag of veiligheidsincidenten een nieuwe account opent; of Gebruikers ons verzoeken om hun persoonlijke gegevens te verwijderen.

Wanneer je leeftijd is geverifieerd verwijderen we onmiddellijk je identiteitskaart of schoolkaart na de verificatie en behouden we alleen een screenshot van de korte video die je ons hebt gestuurd.

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT DE GEGEVENS DIE WIJ INZAMELEN?

De ingezamelde gegevens zijn bestemd voor de interne services van TWELVE APP SAS en haar toeleveranciers. Alleen bepaalde bevoegde werknemers en verantwoordelijken van TWELVE APP SAS verwerken je Persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden en hun toegang is uitsluitend beperkt tot de gegevens die ze werkelijk nodig hebben voor hun taak. TWELVE APP SAS kan ook contracten afsluiten met erkende en betrouwbare dienstverleners en partners die eventueel toegang krijgen tot bepaalde Persoonsgegevens van gebruikers en/of deze verwerken en die de veiligheid en de vertrouwelijkheid van deze gegevens garanderen volgens de voorwaarden van het onderhavige Beleid. Deze dienstverleners en partners helpen ons om YUBO te exploiteren en te verbeteren, onder andere voor wat betreft het hosten van gegevens, studies, analyses en statistieken, het gebruik van de applicatie en/of de goede werking ervan, gerichte reclame, bestrijding van fraude in verband met de leeftijd van de gebruiker en de benodigde assistentie van de gebruikers. De mogelijkheid om YouTube video’s te integreren in jouw live video’s leidt ons dus tot het gebruik van YouTube-functies en het delen van informatie met YouTube. Als je meer wilt weten over hoe YouTube gegevens verwerkt, raden we aan om de gebruiksvoorwaarden van YouTube en het Privacybeleid van Google (beide bedrijven behoren tot dezelfde groep van bedrijven) aandachtig te lezen. Merk ook op dat wij geen controle hebben over deze dienstverleners en dat we daarom geen verantwoordelijkheid dragen voor enig verlies of schade in verband hiermee. Tenslotte kunnen de verwerkte gegevens worden doorgegeven aan de politie en gerechtelijke of administratieve overheidsdiensten, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen.

WORDEN JE GEGEVENS BUITEN JOUW LAND DOORGEGEVEN?

De verwerking van je Persoonsgegevens volgens de voorwaarden beschreven in dit document neemt soms met zich mee dat deze gegevens worden doorgegeven binnen je eigen land of in het buitenland. Wij garanderen dat deze transfers worden uitgevoerd onder omstandigheden die de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens garanderen, alsook een gepast niveau van bescherming, met inachtneming van de geldende regelgeving op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens. Wij gebruiken in dat geval de juiste garanties voorzien in de regelgeving, zoals contractuele bepalingen van het type dat erkend is door de Europese Commissie, bestaande uit verplichtingen tussen de bedrijven die Persoonsgegevens doorsturen, teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens te garanderen.

HOE WORDEN JE GEGEVENS BESCHERMD?

TWELVE APP verzekert zich ervan dat je gegevens in alle veiligheid en vertrouwelijkheid worden verwerkt, ook wanneer sommige handelingen worden uitgevoerd door onze toeleveranciers. Hiertoe zijn de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, verkeerd gebruik, beschadiging en verwijdering van de jou betreffende Persoonsgegevens te voorkomen. Het nulrisico bestaat echter niet op Internet en we kunnen de veiligheid van de Persoonsgegevens niet voor 100% garanderen. Daarom is het belangrijk om het ons onmiddellijk te melden als je denkt het slachtoffer te zijn van een aantasting, diefstal, onthulling, wijziging of andere schending van je Persoonsgegevens, door ons hier te schrijven.

WAT ZIJN JE RECHTEN?

Je hebt recht op toegang tot je Persoonsgegevens en om te vragen dat deze worden gewijzigd, aangepast, aangevuld of bijgewerkt. Je kan tevens vragen dat je Gegevens worden gewist (of je account verwijderen in de “Instellingen” van de applicatie), een kopie aanvragen, de verwerking van de gegevens beperken of weigeren of vragen dat deze verwerking wordt beperkt volgens de voorwaarden van de geldende regelgeving. Je kan vragen om je recht op overdraagbaarheid uit te oefenen, dat wil zeggen het recht om je Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte vorm en het recht om deze gegevens door te sturen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Zoals hierboven aangegeven in sectie 3 kan je, wanneer de verwerking van je gegevens is gegrond op jouw toestemming, deze toestemming te allen tijde terugtrekken in de betreffende rubriek in “Instellingen”. Je hebt ook het recht om aanwijzingen te geven met betrekking tot wat er met je Persoonsgegevens moet gebeuren in geval van overlijden. Om je rechten uit te oefenen wordt je ongeacht welk identiteitsbewijs gevraagd. Je kan je aanvraag uitvoeren door een brief of een e-mail te sturen naar het adres privacy@yubo.live of op YUBO via de rubriek “Assistentie”. Wij doen alles wat mogelijk is om te voldoen aan je aanvragen maar vergeet niet dat dit recht niet onbeperkt is en moet worden uitgeoefend volgens de voorwaarden van de geldende regelgeving. De aanvragen voor het uitoefenen van rechten mogen ongerechtvaardigd zijn. In voorkomend geval zullen wij de redenen uiteenzetten waarom we geen gevolg kunnen geven aan je aanvraag. In voorkomend geval kunnen wij ook een vergoeding in rekening brengen voor de kosten die gepaard gaan met de aanvraag van wijziging of kopieën van de persoonsgegevens. Het weigeren en/of beperken van het gehele of gedeeltelijke gebruik van je persoonsgegevens door YUBO is van invloed op de manier waarop je jezelf registreert en YUBO gebruikt. Bijgevolg worden niet alle functies en services van YUBO, of een gedeelte van deze functies en services, verstrekt. Voor klachten kan de gebruiker een aanvraag indienen bij de bevoegde nationale controlerende instantie op het gebied van gegevensbescherming.

Contact 

Voor vragen over dit Privacybeleid of verzoeken met betrekking tot je Persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen:
Door het online contactformulier op de YUBO website (support.yubo.live) in te vullen of rechtstreeks via de applicatie;
Door een e-mail te sturen naar privacy@yubo.live; of
Door ons te schrijven naar het volgende postadres: TWELVE APP – Privacy, 59, rue de Ponthieu, bureau 562, 75008 Parijs, Frankrijk.

Wijziging van het Vertrouwelijkheidsbeleid

Het onderhavige Vertrouwelijkheidsbeleid kan worden gewijzigd, onder andere om te voldoen aan de ontwikkeling van de geldende regelgeving, of in geval van een verandering in de manier waarop wij jouw Persoonsgegevens gebruiken. Je wordt van tevoren geïnformeerd over de nieuwe wijzigingen of updates via ieder gepast middel, onder andere door een weergave op de YUBO applicatie of per e-mail. Naargelang het geval kan jouw toestemming nodig zijn voor deze wijzigingen. Verifieer dit Vertrouwelijkheidsbeleid en andere voorwaarden van Yubo iedere keer als je YUBO gebruikt. In ieder geval neemt ieder gebruik hierna van YUBO met zich mee dat de aangebrachte wijzigingen van het onderhavige Vertrouwelijkheidsbeleid volledig zijn geaccepteerd.

Laatst bijgewerkt: 18 november 2020