VELKOMMEN TIL YUBO

The YUBO Application (“YUBO Appen”) hjelper deg å få nye venner. YUBO Appen er utviklet og drevet av TWELVE APP SAS, et fransk selskap (société par actions simplifiée) registrert med nummer 810 283 507 SIRET og kontorer på 59 rue de Ponthieu, bureau 562, 75008 Paris, FRANCE (“TWELVE APP”)

I. AKSEPT AV DISSE GENERELLE BRUKSVILKÅRENE

Ved å registrere deg på YUBO, godtar du at drift og bruk av denne tjenesten er underlagt YUBO sine generelle bruksvilkår som du må godta for å bruke tjenestene våre. Bruk av våre tjenester utgjør aksept av disse vilkårene. Disse vilkårene omfatter betingelsene i dette dokumentet i tillegg til dem som finnes i Personvernerklæringen.

Innholdet i disse vilkårene vil kunne bli endret fra tid til annen for å ta hensyn til endringer i tjenesten eller i gjeldende bestemmelser. Du vil bli informert om offentliggjøring av nye versjoner av de generelle bruksvilkårene.  Ved å fortsette å bruke YUBO-appen etter at du har fått melding om at vi har endret disse vilkårene godtar og aksepterer du disse endringene.

II. OPPRETTE BRUKERPROFIL

 1. Hvis du er under 13 år, har du ikke tillatelse til å bruke YUBO-appen. Hvis du er mellom 13 og 17 år, har du ikke tillatelse til å opprette brukerprofil uten samtykke fra foreldre eller verge. Hvis du er forelder eller verge til en mindreårig YUBO-bruker, og du ønsker å kontakte oss, kan du sende oss en melding ved å bruke nettformularet i avsnittet «Sikkerhetssenter» på nettsiden www.yubo.live på siden www.yubo.live/no.
 2. For å opprette brukerprofilen din og få tilgang til YUBO-appen, må du gi oss visse personopplysninger. Du må også laste ned et bilde av deg selv på profilen din. Disse personopplysningene er nødvendige for å bruke YUBO-appen og funksjonene.
 3. Når du oppretter en profilbruker, må du oppgi korrekte opplysninger og ikke opprette en konto uten din egen identitet. I tilfelle tilgangen din til YUBO-appen er suspendert, avbrutt eller sperret på noe vis eller fjernet fra TWELVE APP, kan du ikke opprette en ny brukerprofil.
 4. Innenfor rammene av kontroll av brukerprofiler opprettet på YUBO-appen og påvisning av falske aldre til brukere, forbeholder TWELVE APP seg rette til å utføre kontroller. Følgelig, i tilfelle rimelig tvil om alderen din, vil TWELVE APP foreta en analyse av profilbildene dine for å sjekke alderen din og spørre deg om å (i) sende et skjermbilde av ditt ID-kort eller studentbevis og (ii) spille inn en kort video hvor du sier 3 tilfeldige ord.

III. BETALINGSTJENESTER

 1. Det er gratis å opprette brukerprofil og få tilgang til YUBO-appens standardtjenester. Hvis du vil forbedre brukeropplevelsen din, kan du også abonnere på betalingstjenester, enten leilighetsvis (for å øke synligheten din i appen i 30 minutter, for eksempel) eller et premium-abonnement for å gi deg tilgang til ekstra funksjoner som krever månedlig betaling («Betalte tjenester»). Betalingstjenestenes funksjoner og prisene angis i appen.
 2. Prosessen for å kjøpe betalingstjenester avhenger fullt og helt av plattformen hvor du laster ned de mobilappene du bruker og innstillingene du har gjort på mobilen din. Du må ha en brukerkonto på den plattformen som du lastet ned YUBO-appen fra (Google Play for Android, eller App Store for iOS), for å kunne kjøpe betalingstjenester. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom de generelle bruksvilkårene for disse applikasjonsplattformene for å finne ut mer om brukervilkårene som gjelder for kjøpet ditt. Selv om TWELVE APP er fullt ut ansvarlig for alt innhold på den betalingstjenesten som du har kjøpt, forvaltes derimot ditt kjøp og betaling av applikasjonsplattformen.
 3. Når du allerede har kjøpt betalingstjenster, har du ikke krav på refusjon ettersom betalingstjenestene er blitt behørig utført ved bestilling, og dette gjelder også selv om du ikke bruker disse tjenestene. I overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, når du kjøper en betalingstjeneste, godtar du uttrykkelig at den blir tilgjengelig for deg umiddelbart, og du avstår fra rettighetene dine til å oppheve kjøpet.

IV. INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT

 1. TWELVE APP er eneeier av alle rettigheter tilknyttet YUBO-appen og især retten til å drifte, lagre, bruke, vise, kopiere, endre, tilpasse, offentliggjøre, redigere og distribuere alt eller en del av de enkelte elementer som den består av, spesielt og uten begrensning: varemerker, logoer, designs, animasjoner, videoer, bilder, tekst, data og databaser, datamaskinkode, og innhold offentliggjort eller presentert på YUBO-appen eller nettsteder og tjenester eid av TWELVE APP. TWELVE APP er også eneeier av rettighetene til varemerket YUBO. Ved kopiering, reproduksjon, representasjon, bruk, distribusjon eller gjenbruk av disse elementene uten tillatelse fra TWELVE APP risikerer du at saken bringes inn for domstolene, spesielt når det gjelder krenkelse av varemerke.
 2. Reproduksjon, rettelse, endring (av noe slag), distribusjon, salg, utleie, reverse engineering, eller opprettelse av avledede verker av YUBO-appen og/eller andre bestanddeler (herunder programvare og kildekode) er forbudt uten tillatelse fra TWELVE APP og/eller de gjeldende bestemmelser.
 3. Med det som eneste formål å tillate nedlasting og bruk av YUBO, gir TWELVE APP brukere overalt i verden en personlig, gratis og ikke-overførbar og ikke-eksklusiv tillatelse til å få tilgang og bruke YUBO-appen n til privat bruk. Nedlasting og/eller bruk av YUBO-appen medfører ingen rettigheter (intellektuell eiendomsrett eller annen rettighet) i forhold til YUBO-appen.
 4. YUBO-appen kan være gjenstand for endring og kan endres når som helst. Enkelte funksjoner eller tjenester kan tilføyes eller slettes av TWELVE APP etter eget skjønn. Det gis ingen garantier av noe slag, hverken uttrykkelige eller stilltiende, med hensyn til innhold, tjenester og funksjoner i YUBO-appen, eller med hensyn til disses tilstedeværelse eller drift.

V. INNHOLD GITT AV BRUKEREN

 1. Når du oppretter profilen din eller bruker YUBO-appen, vil du bli bedt om å sende, motta eller opprette innhold, som bl.a. består av informasjon, bilder og/eller videoer.
 2. For driften av YUBO-appen og levering av tjenester tilknyttet YUBO-appen, gir du oss, i hele verden og i den perioden hvor disse generelle bruksvilkårene mellom deg og Twelve APP gjelder, fri tillatelse til å drifte, lagre, gjengi, vise, offentliggjøre, oversette, tilpasse, underlisensere og/eller bruke, med henblikk på tjenester tilknyttet YUBO-appen (I) alt innhold som er utvekslet innen rammene av bruk av YUBO-appen, og (ii) brukernavnet ditt, stemmen din, og/eller bildet av deg, slik de gjengis, hvis relevant, i det ovennevnte innholdet. I samme øyemed og utelukkende i disse øyemed, gir du tilsvarende samtykke til å bruke innhold generert innenfor rammene av YUBO-appen (spesielt når det gjelder Live Chat-tjenesten) som du kan ha spredt offentlig gjennom en tredjepart eller tredjeparter. Innenfor rammene av denne tillatelsen samtykker du i at TWELVE APP kan bruke dette innholdet for eksempel til salgsfremming av YUBO-appen på sosiale nettverkssider hvor dette innholdet er blitt spredt av deg tidligere. Vi minner deg om at du ikke har tillatelse til å:
 1. Åpenbart ulovlig innhold som vi blir gjort oppmerksomme på, på de betingelser som er foreskrevet av loven og/eller som vi anser for å være i strid med disse generelle bruksvilkårene, vil bli slettet. Det samme gjelder i tilfelle forbud i den hensikt gitt av en bemyndiget forvaltning eller domstol.
 2. Brukeren påtar seg det fulle ansvar for handlinger, innhold, informasjon eller data som vedkommende laster opp, laster ned, legger ut, sender eller oppbevarer innenfor rammene av bruken av YUBO-appen. Brukeren vil forpliktes til å betale erstatning til TWELVE APP for skader, tap eller omkostninger forårsaket av uttalelsene eller handlingene sine.
 3. Av hensyn til sikkerhet og offentlig orden vil vi kunne beholde en kopi av innhold delt av brukeren i en rimelig periode i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser eller inntil brukeren ber om sletting, selv i tilfeller hvor brukeren kan ha slettet kontoen sin eller hvor det ovennevnte innholdet er blitt slettet fra YUBO-appen.

VI. DET GIS EN YOUTUBE-FUNKSJON

Når du lager live video fra brukerprofilen din, har du mulighet til å se og dele live YouTube video. Søkeforslag og søkelinjen i YouTube er tilgjengelige direkte fra YUBO-appen. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom YouTube tjenestevilkår for å få vite mer om de retningslinjene som gjelder når du bruker denne plattformen, samt Google personvernerklæring når det gjelder behandling av personopplysninger.

VII. VARSLINGER/RAPPORTER

1. Varsling om ulovlig innhold – Artikkel 6-I-5 i fransk lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til digital økonomi

I vår egenskap av vert, har vi ingen generell forpliktelse til å overvåke de opplysningene vi lagrer. Du har likevel muligheten til å varsle oss om innhold du anser som ulovlig. Legg merke til at varslinger skal sendes i rekommandert brev mot kvittering til:

Twelve App – Safety Center
Varsling fortsetter illicitter
59 rue de Ponthieu, bureau 562
75008 Paris FRANCE

For at denne varslingen skal være gyldig, må den inneholde følgende elementer:

Kun fullstendige varslinger vil bli ansett som gyldige. Du har fremdeles rett til å varsle de behørige myndigheter om innhold som du anser som ulovlig.

2. Rapportering om innhold som utgjør en krenkelse av menneskelige verdighet – krenkelser fastslått i artikkel 6-I-7 i fransk lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til digital økonomi

I henhold til artikkel 6-I-7 i fransk lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til digital økonomi eller andre gjeldende bestemmelser, deltar vi i bekjempelsen mot følgende lovovertredelser:

Vi har innført en enkel måte å varsle oss på hvis du oppdager eventuelt innhold av denne art på YUBO-appen. Du fyller bare ut rapportskjemaet på nettstedet www.yubo.live/no på siden “Sikkerhetssenter”, eller i YUBO-appen.

3. Rapportering av upassende innhold

Vi ønsker at bruken av YUBO-appen skal være komfortabel og sikker, og derfor har vi innført et system hvor medlemmene selv er moderatorer og kan rapportere innhold som de mener er upassende. Hvis du ønsker å rapportere innholdet i en brukerprofil som ikke er blant vennene dine, klikker du på ikonet “…” og velger ett av alternativene. Hvis du ønsker å rapportere innholdet i en brukerprofil som er blant vennene dine, klikker du på ikonet “…” for profilen til den vennen og velger ett av alternativene. Dette systemet er utformet for å forbedre brukeropplevelsen din med YUBO-appen, men det opphever ikke plikten til å overholde gjeldende bestemmelser om spesielt å rapportere ulovlig og krenkende innhold slik det angis i VI.1 og VI.2 over.

VIII. PERSONOPPLYSNINGER

TWELVE APP legger stor vekt på brukerens privatliv. YUBO-brukernes personopplysninger behandles i henhold til personvernerklæringen som du finner ved å klikke her.

IX. ANSVARSBEGRENSNING

 1. Vi gjør alt vi kan for å sikre at YUBO-appen som er tilgjengeliggjort for deg, er sikker og feilfri. Men du bruker den på din egen risiko. Dessuten garanterer vi ikke at det ikke finnes feil, tjenesteavbrudd, langsom drift, uregelmessigheter eller angrep på tredjeparters rettigheter innenfor rammene av YUBO-appens drift, spesielt som en følge av hendelser på Internett. TWELVE APP påtar seg ikke ansvar i tilfelle forstyrrelser, funksjonssvikt eller redusert tilgang til YUBO-appen som er et resultat av svikt som skyldes internettet eller en internett-tjenesteleverandør, operativsystemet, nettleseren og/eller brukerens enhet. Dessuten påtar TWELVE APP seg ikke ansvar for hendelser som skyldes tilfeller av force majeure. Tilgang til og bruk av YUBO-appen kan avbrytes midlertidig grunnet vedlikehold eller tekniske oppdateringer.
 2. TWELVE APP påtar seg ikke ansvar for indirekte, spesifikke, parallelle eller straffende konsekvenser, tap av inntekt, data eller tap som følge av tilgang og bruk av YUBO-appen, dens innhold og/eller en tredjeparts ulovlige bruk av data eller en brukers andre rettigheter.
 3. Brudd på de generelle bruksvilkårene som kan utgjøre en risiko (juridiske, tekniske eller andre risikoer), kan føre til sletting av profilen til den brukeren som er årsak til dette. Hvis det oppstår en konflikt, er TWELVE APP fri til å avgjøre om en brukers profil skal sperres eller deaktiveres og dermed nekte brukeren tilgang til YUBO-appen, og dette kun etter TWELVE APP sitt eget skjønn og uten forutgående varsel fra dem. Dessuten kan TWELVE APP slette profilen din hvis du ikke har vært aktiv på YUBO-appen i over tolv (12) måneder. Hver enkelt bruker er fri til å avslutte forholdet med TWELVE APP tilknyttet YUBO-appen. De sletter ganske enkelt brukerprofilen sin. Hver enkelt bruker er ansvarlig for den informasjonen han eller hun gir og innholdet han eller hun distribuerer i løpet av en sesjon og bruken av YUBO-appen. Den gitte informasjonen må være nøyaktig, ajourført, og gi et rettvisende bilde av virkeligheten. Innholdet som kommer fra brukerne, skal være lovlig og skal ikke krenke tredjeparters rettigheter. TWELVE APP påtar seg ikke ansvar for unøyaktigheter eller for innhold av misvisende karakter som kommer fra brukeren, og eventuelle følger av dette.

X. DELELIGHET OG AVKALL

Hvis et vilkår i disse generelle bruksvilkår erklæres ugyldig eller ikke-relevant, skal dette ikke ha noen innvirkning på de andre vilkårenes gyldighet og anvendelighet, og dette skal ikke frita brukeren fra plikten til å overholde disse. Manglende krav på iverksettelse av et vilkår i disse generelle bruksvilkårene, eller å gjøre dette på et sent tidspunkt, skal ikke fortolkes som et avkall fra TWELVE APP sin side til å kreve overholdelse av dette vilkåret fra brukerens eller en tredjeparts side.

XI. KOMPETENT DOMSTOL – GJELDENDE LOV

Ved krav eller tvist bes brukeren om først å kontakte TWELVE APP på support.yubo.live for å forsøke å finne en minnelig løsning. I henhold til den franske forbrukerloven, er TWELVE APP tilsluttet meglingsorganet FEVAD som kan kontaktes på adressen:

FEDERATION E-COMMERCE ET VENTE A DISTANCE
60 rue de la Boétie 75008 PARIS
[www.fevad.com](https://www.fevad.com/)

Brukeren kan kontakte denne tjenesten på betingelse av at han eller hun allerede har kontaktet TWELVE APP direkte på adressen angitt i forrige avsnitt. Etter at brukeren har iverksatt dette forutgående tiltaket kan brukeren kontakte meglingstjenesten ved eventuelle tvister i forhold til TWELVE APP som ikke ble løst direkte. I henhold til artikkel 14 i EU-forordning nr. 524/2013, har EU-kommisjonen iverksatt en nettjeneste for konfliktløsning som muliggjør uavhengig løsning av nettkonflikter mellom forbrukere og fagpersoner innen EU ved hjelp av utenomrettslige midler. Du får tilgang til denne tjenesten på følgende adresse: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ De generelle bruksvilkår er underlagt fransk lov. Eventuelle konflikter som ikke kan løses ved hjelp av de midlene som angis over, skal forelegges en kompetent domsmyndighet ved en domstol på brukerens bosted innen et av landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Sist oppdatert: 11 September 2020