Integritetsskyddspolicy

Genom att registrera dig och använda YUBO kommer du att ge till oss, och vi kommer att samla in information om dig, inklusive information som används för att identifiera dig. Detta är vad vi kallar dina "Personuppgifter", vilka avser uppgifter som kan identifiera dig direkt, till exempel ditt för-och efternamn eller din bild, eller indirekt såsom lösenord, telefonnummer eller dina surfning-eller sessionuppgifter. Det är viktigt för dig att veta hur dessa uppgifter samlas in, vad vi gör med dem och hur länge, så du kan vara fullt informerad om dina rättigheter. Det är därför vi har utarbetat detta dokument, som vi har försökt att göra så tydligt och enkelt som möjligt. Om det, trots våra ansträngningar, du ändå vill ställa oss några frågor tveka inte att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 10.

Denna Integritetsskyddspolicy är en del av våra Allmänna Villkor för Användning av YUBO. Den bör därför läsas tillsammans med våra Allmänna Villkor för Användning.

1. VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är TWELVE APP. Vi är ett franskt företag och vårt huvudkontor ligger på 8 rue de Charonne, 75011 Paris, Frankrike.

TWELVE APP publicerar YUBO appen, ett socialt nätverk som gör det möjligt för dig att träffa nya vänner och chatta med dem, framför allt genom live-video.

2. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

 1. För att driva YUBO, samlar vi in information (i) som du lämnar till oss direkt, liksom (ii) data som vi samlar in automatiskt.
 2. (i) Uppgifter du lämnar till oss direkt

  • Uppgifter som har med din registrering att göra: för att kunna använda YUBO, måste du skapa ett konto och tillhandahålla oss med följande personliga uppgifter:
  • - Ditt telefonnummer (som inte delas med andra användare)
  • - Ditt namn och pseudonym (som båda är synliga för andra användare)
  • - Ditt födelsedatum: denna information kommer inte att lämnas ut till andra användare, som bara kommer att kunna se din ålder.Minderåriga under 13 år inte är tillåtna att använda YUBO.
   • Om du är minderårig i åldern mellan 13 och 16, kan du behöva tillstånd från din målsman för att registrera dig på YUBO.
  • - Kön: du har möjlighet att ange om du är en pojke eller en flicka eller välja att inte ange det men du måste kryssa i en av rutorna. Denna information kommer inte vara synlig för andra användare.
  • - Din profilbild: den bild som du väljer att använda som din profilbild måste vara av dig. Detta gör så att andra användare kan att identifiera dig på YUBO och hjälper oss att se till att människor inte använder falska profiler, som garanterar inte bara appens säkerhet, men också din säkerhet.
  • - Lösenordet kommer att göra det möjligt för dig att logga in på ditt konto. Självklart är dessa uppgifter inte är synliga för andra användare, och du ska aldrig dela dem med andra användare. Ditt lösenord är personligt och hemligt. Det måste innehålla minst 8 alfanumeriska tecken. Lösenordet krävs för att säkerställa säkerheten för ditt konto.
 3. Alla dessa uppgifter är obligatoriska för att du ska kunna skapa din profil och registrera dig på YUBO. Du kan, om du så önskar, fylla i övriga delar av din profil (emoji biografi, sociala nätverk, e-post). Dessa uppgifter är frivilliga och valfria.
  • Uppgifter som rör din aktivitet på YUBO: om du rapporterar ett problem till oss, ber om hjälp eller utövar dina rättigheter, kommer vi att behandla den information som du lämnar till oss.

  (ii)   Uppgifter vi samlar in när du använder YUBO

  • Uppgifter som rör din aktivitet på YUBO:när du använder YUBO, kan vi samla in och bearbeta information, till exempel registreringsdatum, datum då du senast var inloggad, ditt samspel med andra användare (antal gillar eller ogillar genom swipes) och dina inlägg.
  • Uppgifter om din plats (geolokalisering):● Uppgifter om din plats (geolokalisering): med ditt samtycke och medgivande från din vårdnadshavare där så krävs, kommer vi samla in och bearbeta uppgifter om din geolokalisering (plats). Detta gör att du, beroende på dina inställningar, kan inkludera den stad/ort där du befinner dig i din profil och/eller vi kan föreslå personer i din stad eller ditt land som du kan lägga till som vänner. Din stad är dold som standardinställning såvida du inte ändrar inställningarna för att göra den synlig.

   Om du inte längre vill att vi ska veta din plats, avmarkera helt enkelt relevant ruta i dina kontoinställningar. Vi kommer därför inte längre att kunna visa din stad/ort eller föreslå möten med vänner i närheten.
  • Uppgifter som gäller innehållet: Uppgifter som gäller innehållet: foton och/eller videoklipp som du väljer att ladda upp till din profil kommer att vara synliga för alla användare. Var försiktig med vad du delar med andra, och glöm inte att alla användare kan spara innehåll du delar med dig och att vi inte kan göra något för att stoppa detta. När du använder appen, var medveten om att det är möjligt att avaktivera inspelningsljud för andra användare av appen vid en live video men det är fortfarande möjligt för andra användare att göra skärmdumpar (bilder och videor) med hjälp av verktygen på deras enheter, över vilka vi inte har någon kontroll. Det samma gäller för de videor du delar och kommentarer som du gör via YUBO live-videotjänsten.

   Meddelandetjänsten är endast tillgänglig för användare som är "vänner". Meddelanden som utbyts mellan användarna förblir privata och vidarebefordras inte till andra användare eller tredje part under några omständigheter, förutom i händelse av en rättslig undersökning och/eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
  • Uppgifter angående sökinställningar: du kan konfigurera dina integritetsskydds-och upptäcktinställningar genom att gå till "Inställningar" i ditt konto.

   Du kan också använda dina inställningar för att välja att möta vänner som är flickor eller pojkar eller både och.

   Du kan också välja om du vill eller inte vill att dina kontakter som är registrerade på YUBO ska kunna hitta dig och skicka en vänförfrågan via appen.
  • Uppgifter gällande enheter och hårdvara: vi samlar in information från och om de apparater och enheter du använder för att öppna YUBO såsom IP-adress, typ av enhet, annons-id (t ex Googles AAID och Apples IDFA, som båda är slumpmässigt genererade nummer som du kan återställa genom att gå till dina inställningar för enheten), app-buggar, version och språk, operativsystem, etc.
  • Enhetens adressbok: ● eftersom YUBO är en app för att få nya vänner och hålla kontakten med dem, kan du identifiera dina kontakter som redan är registrerade på YUBO och lägga till dem, om du så önskar, som vänner i appen. Du kan också välja att skicka ett meddelande till dina kontakter som inte finns på YUBO att be dem att gå med i appen. I syfte för oss att erbjuda den här tjänsten behöver vi tillgång till din adressbok, som vi kommer att använda för att samla in data endast för det ovan nämnda ändamålet. Vi kommer aldrig att lägga till dina kontakter utan din tillåtelse, eller skicka skräppost till dem.
  • Fotoapparat, kamera och bilder: för att kunna skicka och ladda upp dina bilder från din kamera, måste du ge oss tillstånd att få tillgång till dem.

3. VAD ÄR DE JURIDISKA SKÄLEN TILL ATT VI SAMLAR IN UPPGIFTER?

När vi samlar in och använder dina Personuppgifter, kan det vara av följande skäl:

 1. - För att ge dig tillgång till YUBO och använda de tjänster som vi tillhandahåller: detta innebär helt enkelt att du utför det avtal vi har med dig, som motsvarar våra Allmänna Villkor för Användning, som innehåller denna Integritetsskyddspolicy. Till exempel, när du använder YUBO, använder vi dina uppgifter för att ditt konto ska fungera, för att göra din profil tillgänglig, föreslå vänner, skicka meddelanden och det innehåll som du delar och sända dina live-videoklipp.
 2. - För TWELVE APPS berättigade intressen: vi kan använda dina uppgifter om vi har ett berättigat skäl att göra så. Till exempel, vi behandlar uppgifter för administrativa ändamål, för att upptäcka bedrägligt och olagligt beteende, och för att se till att appen förblir säker.
 3. - För att fullgöra rättslig förpliktelse: vi måste till exempel behålla uppgifter för att identifiera nya innehåll och förmedla det till myndigheterna om de så begär.
 4. -Med ditt eller din förmyndares samtycke: när vi bearbetar uppgifter med ditt samtycke, kan du återkalla samtycket när som helst genom att gå till "Inställningar".

4. HUR ANVÄNDER VI DEN INFORMATION SOM VI SAMLAR IN?

Vi samlar in, använder och lagrar dina Personuppgifter för att kunna behandla dina förfrågningar, hantera vår relation och din användning av YUBO, optimera våra tjänster och verktyg för att skapa och upprätthålla en säker miljö, och uppfylla våra juridiska skyldigheter, som förklaras nedan.

Hantering av vår relation och tillgången till YUBO

Säkerhet och fullgörande av lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter

5. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

Du kan ta bort ditt konto när som helst genom att klicka på den relevanta knappen i dina "Inställningar". När du tar bort ditt konto kommer du omedelbart sluta att kommunicera dina nuvarande och framtida uppgifter till TWELVE APP och din profil kommer inte längre att vara tillgänglig.

Vi kommer bara att behålla dina Personuppgifter under den tid som krävs för att fullgöra de ändamål för vilka vi behandlar dina uppgifter såvida inte det tillåts eller krävs enligt lag att vi behåller dem under en längre tid. I allmänhet, kommer vi att radera dina uppgifter så fort du tar bort ditt konto, såvida inte:

6. VEM HAR TILLGÅNG TILL DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN?

De uppgifter vi samlar in är endast avsedda för intern användning av TWELVE APP och våra partners och tjänsteleverantörer.
TWELVE APP kan även ingå avtal med bestyrkta och pålitliga leverantörer och partners som kan få tillgång till och/eller behandlar användarnas personuppgifter och som garanterar att uppgifterna kommer att förbli säkra och konfidentiella i enlighet med denna Policy.

Dessa tjänsteleverantörer och partners hjälper oss att driva och förbättra YUBO, särskilt i förhållande till härbärgning av data, studier, analyser och statistik, användning och/eller driften av appen, riktad reklam, kampen mot bedrägerier kopplade till en användares ålder, och den assistans som krävs av användarna. Slutligen, de uppgifter vi hanterar kan komma att överlämnas till polisen och till rättsväsendet och administrativa myndigheter i syfte för oss för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

7. KOMMER DINA UPPGIFTER ATT ÖVERFÖRAS TILL LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN?

För att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetsskyddspolicy, kan ovan nämnda uppgifter komma att överföras till ett eller flera andra länder inom eller utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, inklusive USA.
Vi garanterar att sådana överföringar sker på ett sådant sätt att säkerställa att uppgifterna förblir konfidentiella och säkra och att de är tillräckligt skyddade i enlighet med de regler som gäller för skydd av personuppgifter. I sådant fall kan vi erbjuda garantier som tillhandahålls av nuvarande regelverk, såsom standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen, och som utgör åtaganden som har gjorts mellan företag som överför Personuppgifter i syfte att säkerställa att informationen förblir konfidentiell och säker.

8. HUR ÄR DINA UPPGIFTER SKYDDADE?

TWELVE APP kommer att se till att dina uppgifter behandlas säkert och konfidentiellt, även i de fall där vissa verksamheter eller operationer utförs av partners. Därför vidtas lämpliga tekniska-och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, ändring och radering av dina Personuppgifter.

Ändå finns det inte någon "nollrisk" på internet, och vi kan inte garantera säkerheten av dina Personuppgifter till 100%.

Det är därför det är viktigt att du informerar oss snarast om du tror att du har fallit offer för av en säkerhetsattack på dina Personuppgifter, genom att skriva till oss här.

9. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter och begära att de ska rättas, kompletteras eller uppdateras. Du kan även begära att dina Uppgifter raderas (eller du kan ta bort ditt konto i avsnittet "Inställningar" i appen), vägra behandling av dina Uppgifter, eller begära att denna begränsas inom ramen för nuvarande lagstiftning. Du kan begära att utöva din rätt till dataportabilitet, med andra ord, din rätt att få dina Personuppgifter överlämnade i strukturerat format och rätt att skicka uppgifterna om dig till en annan registeransvarig. Som angett i Avsnitt 3 ovan, dina uppgifter behandlas med ditt medgivande och du kan återkalla ditt medgivande när som helst genom att gå till "Inställningar".

Du har också rätt att utfärda anvisningar om hur dina Personuppgifter ska användas efter att du dör. För att utöva dina rättigheter, kommer du att bli ombedd att lämna in bevis på din identitet av något slag. Du kan skicka in din ansökan genom att skicka ett brev eller ett e-mail till privacy@yubo.live eller på YUBO i "Assistans"- avsnittet.
Vi kommer att göra vårt yttersta för att uppfylla dina önskemål, men glöm inte att denna rätt inte är obegränsad och skall utövas i enlighet med villkoren i gällande lagstiftning. Varje begäran om att utöva dina rättigheter bör vara rimlig. Där så krävs, kommer vi att förklara varför vi inte kan uppfylla din begäran. Om du har några andra klagomål, kontakta den nationella dataskyddsmyndigheten.

10. KONTAKT

Om du har några frågor om denna Integritetsskyddspolicy eller önskemål angående dina Personuppgifter, kan du kontakta oss:

11. Ändringar i vår integritetsskyddspolicy

Det kan vara nödvändigt att uppdatera denna integritetsskyddspolicy, i synnerhet för att vi ska följa rådande bestämmelser

Du kommer att informeras i förväg om eventuella ändringar eller uppdateringar på lämpligt sätt, särskilt genom en avisering som visas i YUBO appen, eller via e-post. Dessa förändringar kan kräva att du bekräftar i vissa fall. I vilket fall, all framtida användning av YUBO innebär att du instämmer med de ändringar som gjorts i denna Integritetsskyddspolicy.

Senast uppdaterad: 26/02/2020