Integritetsskyddspolicy

Genom att registrera dig och använda YUBO (inklusive men inte begränsat till Yubos webbplats, app och andra tjänster, gemensamt "YUBO") kommer du att ge till oss, och vi kommer att samla in information om dig, inklusive information som används för att identifiera dig. Detta är vad vi kallar dina "Personuppgifter",  vilka avser uppgifter som kan identifiera dig direkt, till exempel ditt för-och efternamn eller din bild, eller indirekt såsom lösenord, telefonnummer eller dina surfning-eller sessionuppgifter. Det är viktigt för dig att veta hur dessa uppgifter samlas in, vad vi gör med dem och hur länge, så du kan vara fullt informerad om dina rättigheter. Det är därför vi har utarbetat detta dokument, som vi har försökt att göra så tydligt och enkelt som möjligt. Om det, trots våra ansträngningar, du ändå vill ställa oss några frågor tveka inte  att kontakta oss  med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 10. Denna Integritetsskyddspolicy är en del av våra Allmänna Villkor för Användning av YUBO. Den bör därför läsas tillsammans med våra Allmänna Villkor för Användning. Läs noggrant igenom denna integritetspolicy, den gäller varje gång du öppnar YUBO.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är TWELVE APP SAS. Vi är ett franskt företag och vårt huvudkontor ligger på 8 rue de Charonne, 75011 Paris, Frankrike. TWELVE APP SAS publicerar YUBO appen, ett socialt nätverk som gör det möjligt för dig att träffa nya vänner och chatta med dem, framför allt genom live-video.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

För att driva YUBO, samlar vi in information (i) som du lämnar till oss direkt, liksom (ii) data som vi samlar in automatiskt, inom det territorium där vi tillhandahåller våra tjänster och där användaren finns.

(i) Uppgifter du lämnar till oss direkt

Uppgifter som har med din registrering att göra: för att kunna använda YUBO, måste du skapa ett konto och tillhandahålla oss med följande personliga uppgifter:

Alla dessa uppgifter är obligatoriska för att du ska kunna skapa din profil och registrera dig på YUBO. Du kan, om du så önskar, fylla i övriga delar av din profil (emoji biografi, sociala nätverk, e-post). Dessa uppgifter är frivilliga och valfria.

Uppgifter som gäller din interaktion med YUBO: om du rapporterar ett problem till oss, ber om hjälp eller utövar dina rättigheter, kommer vi att behandla den information som du lämnar till oss. Dessutom, i händelse av rimligt tvivel om din ålder, kan vi be dig att kolla din ålder och be dig om följande information; Kopia av ditt ID-kort eller skolkort (som inte delas med andra användare och raderas omedelbart efter verifiering av våra team). En kort video av dig som uttalar tre slumpmässiga ord (som inte delas med andra användare och av vilka vi först håller en skärmdump efter att våra team har kontrollerat det).

Uppgifter som rör din aktivitet på YUBO: när du använder YUBO, kan vi  samla in och bearbeta information, till exempel registreringsdatum, datum då du senast var inloggad, ditt samspel med andra användare (antal gillar eller ogillar genom swipes) och dina inlägg. Vi kommer också automatiskt upptäcka olämpligt innehåll som uttryckligt språk, emojis med dold mening, sexuella bilder (t.ex. naken- eller underklädsbilder), extremt våld, våld, terror, rasism, extremism, droger, självskada, självmord, spel, intrång i andras rättigheter och annat olagligt eller farligt innehåll, för att garantera appens säkerhet och våra användare.

Uppgifter om din plats (geolokalisering): med ditt samtycke och medgivande från din vårdnadshavare där så krävs, kommer vi samla in och bearbeta uppgifter om din geolokalisering (plats). Detta gör att du, beroende på dina inställningar, kan inkludera den stad/ort där du befinner dig i din profil och/eller vi kan föreslå personer i din stad eller ditt land som du kan lägga till som vänner. Din stad är dold som standardinställning såvida du inte ändrar inställningarna för att göra den synlig. Om du inte längre vill att vi ska veta din plats, avmarkera helt enkelt relevant ruta i dina kontoinställningar. Vi kommer därför inte längre att kunna visa din stad/ort eller föreslå möten med vänner i närheten.

Uppgifter som gäller innehållet: foton och/eller videoklipp som du väljer att ladda upp till din profil kommer att vara synliga för alla användare. Var försiktig med vad du delar med andra, och glöm inte att alla användare kan spara innehåll du delar med dig och att vi inte kan göra något för att stoppa dett och bär därför inget ansvar för förlust eller skada i samband med den. När du använder appen, var medveten om att det är möjligt att avaktivera inspelningsljud för andra användare av appen vid  en live video men det är fortfarande möjligt för andra användare att göra skärmdumpar (bilder och videor) med hjälp av verktygen på deras enheter, över vilka vi inte har någon kontroll och bär därför inget ansvar för förlust eller skada i samband med den. Det samma gäller för de videor du delar och kommentarer som du gör via YUBO live-videotjänsten. Meddelandetjänsten är endast tillgänglig för användare som är "vänner". Meddelanden som utbyts mellan användarna förblir privata och vidarebefordras inte  till andra användare eller tredje part under några omständigheter, förutom i händelse av en rättslig undersökning och/eller i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Uppgifter angående sökinställningar: du kan konfigurera dina integritetsskydds-och upptäcktinställningar genom att gå till "Inställningar" i ditt konto. Du kan också använda dina inställningar för att välja att möta vänner som är flickor eller pojkar eller både och. Du kan också välja om du vill eller inte vill att dina kontakter som är registrerade på YUBO ska kunna hitta dig och skicka en vänförfrågan via appen.

Uppgifter gällande enheter och hårdvara: vi samlar in information från och om de apparater och enheter du använder för att öppna YUBO såsom IP-adress, typ av enhet, annons-id  (t ex Googles AAID och Apples IDFA, som båda är slumpmässigt genererade nummer som du kan återställa genom att gå till dina inställningar för enheten), app-buggar, version och språk, operativsystem, etc.

Enhetens adressbok: eftersom YUBO är en app för att få nya vänner och hålla kontakten med dem, kan du identifiera dina kontakter som redan är registrerade på YUBO och lägga till dem, om du så önskar, som vänner i appen. Du kan också välja att skicka ett meddelande till dina kontakter som inte finns på YUBO att be dem att gå med i appen. I syfte för oss att erbjuda den här tjänsten behöver vi tillgång till din adressbok, som vi kommer att använda för att samla in data endast för det ovan nämnda ändamålet. Vi kommer aldrig att lägga till dina kontakter utan din tillåtelse, eller skicka skräppost till dem.

Fotoapparat, kamera och bilder: för att kunna skicka och ladda upp dina bilder från din kamera, måste du ge oss tillstånd att få tillgång till dem.

VAD ÄR DE JURIDISKA SKÄLEN TILL ATT VI SAMLAR IN UPPGIFTER?

När vi samlar in och använder dina Personuppgifter, kan det vara av följande skäl:

HUR ANVÄNDER VI DEN INFORMATION SOM VI SAMLAR IN?

Vi samlar in, använder och lagrar dina Personuppgifter för att kunna behandla dina förfrågningar, hantera vår relation och din användning av YUBO, optimera våra tjänster och verktyg för att skapa och upprätthålla en säker miljö, och uppfylla våra juridiska skyldigheter, som förklaras nedan.

Hantering av vår relation och tillgången till YUBO

Skapa och hantera ditt användarkonto (inklusive tillgång till YUBO tjänster och Hjälp); Geolokalisering för att sammanföra dig med vänner i närheten; Hantera och lagra meddelanden som utbyts mellan användare som har blivit vänner och live-videor; Hantera och lagra live-videor och meddelanden som utbyts mellan användare som har blivit vänner Där så är lämpligt, för att visa dig erbjudanden, innehåll och annonser som kan vara av intresse för dig, särskilt när du använder vissa betalda tjänster (”Power Pack”); För att skicka information om YUBO tjänster och dina interaktioner med andra användare (Aviseringar) och för marknadsföring av YUBO.

Säkerhet och fullgörande av lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter

För att svara på förfrågningar från administrativa och rättsliga myndigheter, tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter och juridiska tjänstemän, och uppfylla kraven i tillämpliga lagar och för att rätta sig efter domstolsbeslut; För att identifiera och förhindra bedrägerier och hot mot  YUBOS säkerhet i enlighet lagen; För att analysera rapporter om användare som har brutit mot våra regler och Användarvillkor och/eller gällande bestämmelser; För att förbättra säkerheten och tryggheten av våra tjänster; För att använda information som samlas in via cookies eller andra tekniker för att förbättra våra tjänster och din användarupplevelse. Du kan läsa vår Policy för Cookies genom att klicka här; För att verkställa våra Allmänna Villkor för Användning och denna integritetsskyddspolicy; För att motverka bedrägeri (exempelvis avseende ålder), kontrollera din identitet, och kämpa mot olaglig verksamhet.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

Du kan ta bort ditt konto när som helst genom att klicka på den relevanta knappen i dina "Inställningar". När du tar bort ditt konto kommer du omedelbart sluta att kommunicera dina nuvarande och framtida uppgifter till TWELVE APP SAS och din profil kommer inte längre att vara tillgänglig. Vi kommer bara att behålla dina Personuppgifter under den tid som krävs för att fullgöra de ändamål för vilka vi behandlar dina uppgifter såvida inte det tillåts eller krävs enligt lag att vi behåller dem under en längre tid. I allmänhet, kommer vi att radera dina uppgifter så fort du tar bort ditt konto, såvida inte; Vi är skyldiga att behålla dem som ett bevis på att vi följer gällande lagstiftning (exempelvis inspelningar för att godkänna våra Användarvillkor, Integritetsskyddspolicy och andra liknande medgivanden som finns kvar i fem år); Vi måste, på grund av att ett olöst problem, krav eller en tvist eller tillämplig lag, behålla relevant information till dess att frågan har lösts, eller Uppgifter lagras i våra legitima kommersiella intressen, till exempel i syfte att förhindra bedrägerier och för att förbättra användarnas säkerhet och trygghet. Till exempel kan vi vara skyldiga att lagra uppgifter i syfte att förhindra en användare som har förbjudits från att öppna ett nytt konto på grund av deras olagliga eller farliga beteende eller ett säkerhetstillbud; eller Om användarna ber oss ta bort deras personuppgifter.

Om din ålder är kontrollerad raderar vi omedelbart ditt ID-kort eller skolkort efter verifiering och behåller bara en skärmdump från den korta videon som du har skickat till oss.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN?

De uppgifter vi samlar in är endast avsedda för intern användning av TWELVE APP SAS och våra partners och tjänsteleverantörer. Endast vissa  auktoriserade ansvariga och medarbetare på TWELVE APP SAS kan komma att behandla dina Personuppgifter för ovan nämnda syften, och de har endast tillgång till de uppgifter som är absolut nödvändiga för att utföra sitt arbete. TWELVE APP SAS kan även ingå avtal med bestyrkta och pålitliga leverantörer och partners som kan få tillgång till och/eller behandlar användarnas personuppgifter och som garanterar att uppgifterna kommer att förbli säkra och konfidentiella i enlighet med denna Policy. Dessa tjänsteleverantörer och partners hjälper oss att driva och förbättra YUBO, särskilt i förhållande till härbärgning av data, studier, analyser och statistik, användning och/eller driften av appen, riktad reklam, kampen mot bedrägerier kopplade till en användares ålder, och den assistans som krävs av användarna. Möjligheten att integrera YouTube-videor i dina livevideor leder oss därför till att använda YouTube-funktioner och dela information med YouTube. Om du vill veta mer om hur YouTube behandlar data rekommenderar vi att du granskar YouTubes användarvillkor och Googles sekretesspolicy (båda företagen tillhör samma grupp av företag). Observera också att vi inte har någon kontroll över dessa tjänsteleverantörer och därför inte bär något ansvar för förlust eller skada i samband med det. Slutligen, de uppgifter vi hanterar kan komma att överlämnas till polisen och till rättsväsendet och administrativa myndigheter i syfte för oss för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

KOMMER DINA UPPGIFTER ATT ÖVERFÖRAS TILL LÄNDER UTANFÖR DITT LAND?

För att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetsskyddspolicy, kan dina personuppgifter överföras inom ditt land eller till andra länder. Vi garanterar att sådana överföringar sker på ett sådant sätt att säkerställa att uppgifterna förblir konfidentiella och säkra och att de är tillräckligt skyddade i enlighet med de regler som gäller för skydd av personuppgifter. I sådant fall kan vi erbjuda garantier som tillhandahålls av nuvarande regelverk, såsom standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen, och som utgör åtaganden som har gjorts mellan företag som överför Personuppgifter i syfte att säkerställa att informationen förblir konfidentiell och säker.

HUR ÄR DINA UPPGIFTER SKYDDADE?

TWELVE APP SAS kommer att se till att dina uppgifter behandlas säkert och konfidentiellt, även i de fall där vissa verksamheter eller operationer utförs av våra partners. Därför vidtas lämpliga tekniska-och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, ändring och radering av dina Personuppgifter. Ändå finns det inte någon "nollrisk" på internet, och vi kan inte garantera säkerheten av dina Personuppgifter till 100%. Det är därför det är viktigt att du informerar oss snarast om du tror att du har utsatts för attack, stöld, avslöjande, eller på annat sätt fallit offer för av en säkerhetsattack på dina Personuppgifter, genom att skriva till oss här.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter och begära att de ska rättas, justeras, kompletteras eller uppdateras. Du kan även begära att dina Uppgifter raderas (eller du kan ta bort ditt konto i avsnittet "Inställningar" i appen), begära en kopia, begränsa eller vägra behandling av dina Uppgifter, eller begära att denna begränsas inom ramen för nuvarande lagstiftning. Du kan begära att utöva din rätt till dataportabilitet, med andra ord, din rätt att få dina Personuppgifter överlämnade i strukturerat format och rätt att skicka uppgifterna om dig till en annan registeransvarig. Som angett i Avsnitt 3 ovan, dina uppgifter behandlas med ditt medgivande och du kan återkalla ditt medgivande när som helst genom att gå till "Inställningar". Du har också rätt att utfärda anvisningar om hur dina Personuppgifter ska användas efter att du dör. För att utöva dina rättigheter, kommer du att bli ombedd att lämna in bevis på din identitet av något slag. Du kan skicka in din ansökan genom att skicka ett brev eller ett e-mail till privacy@yubo.live eller på YUBO i "Assistans"- avsnittet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att uppfylla dina önskemål, men glöm inte att denna rätt inte är obegränsad och skall utövas i enlighet med villkoren i gällande lagstiftning. Varje begäran om att utöva dina rättigheter bör vara rimlig. Där så krävs, kommer vi att förklara varför vi inte kan uppfylla din begäran. Om det är tillämpligt kan vi också ta ut en avgift för att täcka nödvändiga kostnader som uppstår till följd av begäran om att granska eller få kopior av personuppgifterna. Att vägra och / eller begränsa hela eller delar av användningen av dina personuppgifter av YUBO kommer att påverka hur du registrerar och använder YUBO. Följaktligen kommer då alla YUBO:s funktioner och tjänster sannolikt inte att tillhandahållas. Om du har några andra klagomål, kontakta den nationella dataskyddsmyndigheten.

KONTAKT

Om du har några frågor om denna Integritetsskyddspolicy eller önskemål angående dina Personuppgifter, kan du kontakta oss: Genom att fylla i kontaktformuläret på YUBOS webbplats (support.yubo.live) eller direkt via appen. Genom att skicka en e-post till privacy@yubo.live; eller Genom att skriva till oss på följande adress: TWELVE APP – Privacy, 8, rue de Charonne 75011 Paris, Frankrike.

Ändringar i vår integritetsskyddspolicy

Det kan vara nödvändigt att uppdatera denna integritetsskyddspolicy, i synnerhet för att vi ska följa rådande bestämmelser, eller i fall av förändringar i sättet vi använder dina Personuppgifter. Du kommer att informeras i förväg om eventuella ändringar eller uppdateringar på lämpligt sätt, särskilt genom en avisering som visas i YUBO appen, eller via e-post. Dessa förändringar kan kräva att du bekräftar i vissa fall. Kontrollera denna sekretesspolicy och andra Yubos villkor varje gång du öppnar YUBO. I vilket fall, all framtida användning av YUBO innebär att du fullt instämmer med denna Integritetsskyddspolicy de ändringar som gjorts i denna.

Senast uppdaterad: 11 september 2020