VÄLKOMMEN TILL YUBO

Med YUBO appen (nedan kallad "YUBO Appen" kan du få nya vänner och kommunicera med dem.

YUBO är utgiven av Twelve App SAS, ett förenklat aktiebolag med registrerat kontor på 8 rue de Charonne, 75011 PARIS, Frankrike, registrerat i företagsregistret i Paris under nummer 810 283 507, med ett kapital av 3,442.90 euro, och för vilket Sacha Lazimi är ansvarig utgivare (betecknat nedan som "TWELVE APP").

I. GODKÄNNANDE AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN FÖR ANVÄNDNING AV YUBO

Genom att skapa ett konto med YUBO, erkänner du att funktionssättet och användningen av denna tjänst är föremål för YUBOS Allmänna Användarvillkor (nedan "Användarvillkor") som du måste acceptera för att använda våra tjänster. Din användning av våra tjänster betyder att du godkänner dessa Villkor. Dessa Villkor omfattar bestämmelserna i detta dokument, liksom de i Integritetsskyddspolicyn angående skydd av dina personuppgifter.

Innehållet i dessa Villkor kan komma att ändras för att ta hänsyn till utvecklingen av tjänster eller gällande föreskrifter. Du kommer att informeras om publicering av varje ny version av de Allmänna Villkoren för Användning. Om du fortsätter att använda YUBO Appen efter det att att du aviserats om ändring av dessa Villkor betyder det att du godkänner och accepterar tillämningen av dem.

II. SKAPA DIN ANVÄNDARPROFIL

 1. Om du är yngre än 13 år gammal, är du inte tillåten att använda YUBO Appen. Om du är mellan 13 och 16 år gammal, beroende på i vilket land du bor i, kan vi kräva tillstånd från din målsman.

  Om du är målsman till en minderårig över 13 år och du vill kontakta oss, finns ett särskilt formulär tillgängligt på webbplatsen www.yubo.live på sidan "Säkerhetscenter".
 2. För att kunna skapa din användarprofil och få tillgång till de tjänster som erbjuds av YUBO, behöver du uppge en viss mängd information om dig själv. Du måste också illustrera din profil med en bild som representerar dig. Dessa element är mycket viktiga for att använda YUBO Appen.

  När du skapar din profil, tänk på att uppgifterna du lämnar måste överensstämma med din egen identitet och får under inga omständigheter vara falska eller felaktiga. Om din profil är blockerad och/eller tas bort av TWELVE APP, kommer du inte att vara tillåten att skapa en ny profil.

III. BETALDA TJÄNSTER

 1. Att skapa din profil och få tillgång till grundläggande tjänster av YUBO appen är gratis. För att förbättra din användarupplevelse, kan du också ansluta dig till betaltjänster (nedan kallade "betaltjänster"), antingen tillfälligt (för att öka din synlighet på Appen i 30 minuter, till exempel) eller en premium-prenumeration där du får tillgång till extra funktioner som kräver månadsavgift. Funktionerna och priset för Betaltjänster anges i Appen.
 2. Processen för inköp av Betaltjänster beror helt och hållet på plattformen för att ladda ner mobilapplikationer och inställningar som du använt på din mobiltelefon. För att göra ett inköp behöver du ett användarkonto på den plattform som du hämtat YUBO Appen (Google Play för Android eller App Store för iOS).

  Vi rekommenderar att du läser Villkoren för Användning av dessa applattformar noggrant för att ta reda på mer om villkoren som gäller för ditt köp. Medan TWELVE APP helt och hållet är ansvarigt för allt innehåll av Betaltjänsten du köpt så ligger ansvaret av hanteringen och betalningen av köpet helt och hållet på applikationsplattformen (exempel: Google Play för Android eller App Store för iOS).
 3. När du väl gjort köpet, ger Betaljänster dig inte rätt till någon återbetalning, även i det fall att du inte använder dem.

  I enlighet med gällande regelverk, när du köper en betaltjänst, ger du uttryckligen ditt godkännande till att den görs tillgänglig för dig omedelbart, och du ger upp din rätt att häva ditt köp.

IV.IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 1. TWELVE APP är ensam ägare till alla rättigheter som är knutna till YUBO Appen och, i synnerhet, rätt att härbärgera, lagra, använda, visa, kopiera, ändra, anpassa, publicera, redigera och distribuera hela innehållet eller delar därav, och utan begränsning: de varumärken, logotyper, grafik, animationer, videor, bilder, text, data och databaser, datakoder, och innehåll som publiceras eller presenteras på YUBO Appen eller webbplatser och tjänster som tillhör TWELVE APP. TWELVE APP är också den enda ägaren av rättigheterna till varumärket YUBO. All kopiering, reproduktion, återgivning, användning, distribution, eller återanvändning av dessa delar utan tillstånd från TWELVE APP är föremål för rättsliga förfaranden, i synnerhet för varumärkesintrång.
 2. Reproduktion, ändring (av alla slag), spridning, försäljning, uthyrning, reverse engineering, eller skapelse av sekundära verk av YUBO Appen och/eller andra inslag (inklusive programvara eller källkod) är förbjudet utan tillstånd av TWELVE APP och/eller av tillämpliga förordningar.

  Enbart för att tillåta nedladdning och användning av YUBO, ger TWELVE APP samtycke till användarna, var som helst i världen, till ett personligt, kostnadsfritt, icke-överlåtbart och icke-exklusivt tillstånd att få tillgång till och använda Appen för privat bruk. Nerladdning och/eller användning av YUBO Appen tilldelar inte några rättigheter (immateriella rättigheter eller andra) på YUBO Appen.
 3. YUBO Appen kan komma att utvecklas och kan ändras när som helst.Vissa funktioner eller tjänster kan läggas till eller tas bort av TWELVE APP efter eget gottfinnande. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, ges med hänsyn till YUBO Appens innehåll, tjänster eller funktioner, vare sig det gäller beaktande av deras förekomst eller deras funktionssätt.

V. INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN

 1. När du skapar din profil eller när du använder YUBO Appen, kommer du att skicka, ta emot eller skapa innehåll, bestående av information, foton och/eller videoklipp.

  För YUBO Appens funktionsbehov, och för tillhandahållande av tjänster som är kopplade till YUBO Appen, ger du oss, i hela världen och för den period under vilken dessa Allmänna Villkor för Användning mellan dig och Twelve App är i kraft, gratis tillstånd att härbergera, lagra, reproducera, visa, publicera, översätta, anpassa, bevilja underlicens, och/eller använda för ändamål av tjänster som hänför sig till YUBO Applikationen (I) innehåll som utväxlas inom ramen för användningen av YUBO Appen, samt (ii) ditt namn, din röst, och/eller din bild, som den återges, om det behövs, i nämnda innehåll.

  För samma ändamål och enbart för dessa ändamål ger du oss liknande samtycke till att använda det innehåll som skapats inom ramen för YUBO Appen (i synnerhet inom Live Chatt-tjänsten) som du kan ha spridit offentligt från en tredje part. Inom ramen för detta tillstånd, godkänner du att TWELVE APP till exempel använder detta material för främjande av YUBO Appen på sociala nätverk där innehållet tidigare har delats av dig.
 2. Vi påminner dig om att du inte har rätt att:
  • Skicka icke begärda kommersiella meddelanden, eller att samla in information, data eller innehåll som tillhör andra användare utan deras samtycke.
  • Posta innehåll eller förmedla ett meddelande som inkräktar på tredje parts rättigheter (särskilt på deras immateriella rättigheter), som kan vara av pornografisk-, diskriminerande-, rasistisk-, våldsam- ärekränkande eller sexuell karaktär, och/eller som kan utgöra mobbning eller trakasserier av andra personer. För detta ändamål kan vi påminna dig om att alla bilder av pornografisk-, exhibitionistisk-, eller oanständig natur är formellt förbjudna. Publikation av detta slag utgör ett brott vilket kan leda till stängning av användarkontot från vilket de har sitt ursprung, utan att det påverkar tillämpningen av straffrättsliga förfaranden som skulle kunna uppkomma därav.
  • Användning av namn, röst eller bild av någon annan person utan deras tillåtelse;
  • Ändring av funktionssättet av YUBO Appen eller hämma dess tillgång;
  • Användning av YUBO Appen på ett olagligt, oärligt, skadligt och/eller diskriminerande sätt;
 3. Innehåll som är uppenbart olagligt som kommer till vår kännedom inom ramen för de villkor som krävs enligt lag och/eller som vi bedömer vara i strid med dessa Allmänna Villkor för Användande kommer att tas bort.

  Det samma skall gälla i fall av ett domstolsföreläggande i detta avseende från en auktoriserad administration eller domstol.
 4. Användaren tar på sig allt ansvar för handlingar, innehåll, uppgifter eller data som de laddr upp, laddar ned, lägger upp, skickar eller lagrar inom ramen för användningen av YUBO Appen. Användaren blir skyldig att ersätta TWELVE APP för eventuella skador, förluster eller kostnader som orsakas till följd av användarens ord eller handlingar.
 5. På grund av säkerhet och allmän ordning, kan vi spara en kopia av innehåll som delas av användaren, under en rimlig tid i enlighet med gällande bestämmelser, även då användaren har tagit bort sitt konto eller där innehållet kan ha tagits bort från YUBO Appen.

AVISERINGAR/RAPPORTERINGAR

 1. Rapportering av olagligt innehåll – Artikel 6-I-5 i den franska lagen Nr 2004-575 från den 21 juni 2004 om förtroendet för den digitala ekonomin

  I egenskap av härbärgare har vi inte allmän skyldighet övervaka den information som vi lagrar. Du har däremot möjlighet att meddela oss angående innehåll som du anser är olagligt. För att beaktas, ska anmälan sändas med rekommenderat brev med mottagningsbevis till:

  Twelve App – Safety Center
  Notification continues illicites
  8 rue de Charonne
  75011 Paris
  Frankrike

  För att vara giltig måste anmälan innehålla följande delar:

  • - Det ifyllda anmälningsformuläret som finns på sajten www.yubo.live under sidan "Säkerhetscenter";
  • - En kopia av den post/skrivelse som riktar sig till författaren eller utgivaren av den omtvistade informationen eller aktiviteten där det begärs att de ska upphöra med, ta bort eller ändra innehållet, eller bevis på att det inte var möjligt att kontakta författaren eller utgivaren.

  Endast kompletta anmälningar kommer att anses giltiga.

  Du behåller alltid rätten att meddela de behöriga myndigheterna om det innehåll som du anser olagligt.

 2. Rapportering av innehåll som kränker den mänskliga värdigheten – brott som anges i Artikel 6-i-7 i den franska lagen Nr 2004-575 från den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin

  I enlighet med artikel 6-i-7 i den franska lagen Nr 2004-575 från den 21 juni 2004 om att skapa förtroende för den digitala ekonomin, som vi deltar i kampen mot följande brott:

  • - Spridning av bilder av barnpornografi;
  • - Offentligt förringande eller urskuldande av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten;
  • - Spridning av innehåll som främjar diskriminering, hat eller våld mot en person, grupp av personer på grund av deras ursprung, kön, sexuella läggning eller könsidentitet eller funktionshinder;
  • - Spridning av våldsamma, pornografiska meddelanden som är kränkande mot den mänskliga värdigheten, eller som kan uppmuntra minderåriga att delta i spel eller lekar som kan placera dem i fysisk fara och tillgängliga för minderåriga, när innehåll kan ses eller nås av underåriga;
  • - Uppmaningar till, eller försvar av terrorism.
  • - Hets till självmord;

  Vi har infört ett lätt och tillgängligt sätt att varna oss för allt ovan nämnda typ av innehåll som du möjligen kan komma att få kännedom om inom ramen för YUBO Appen.

  Bara fyll i det formulär som finns på hemsidan www.yubo.live i rubriken "Säkerhetscenter" liksom i YUBO Appen..

 3. Rapportering av olämpligt innehåll

  För att möjliggöra en bekväm och säker användning av YUBO Appen, har vi också infört ett gemenskapssystem som gör att du kan rapportera innehåll som du anser är olämpligt.

  Om du vill rapportera innehållet av en användarprofil som inte är en av dina vänner, klicka på " ... " - ikonen och välj ett av alternativen.

  Om du vill rapportera innehållet av en användarprofil som är en av dina vänner, klicka på " ... " - ikonen på vännens profil och välj ett av alternativen.

  Detta system är utformat för att förbättra din användarupplevelse med YUBO Appen men det tar inte bort din skyldighet att respektera de ordningsregler som gäller i fråga om rapportering av olagliga och kränkande innehåll som nämns i VI.1 och VI.2 ovan.

VII. PERSONUPPGIFTER

TWELVE APP lägger stor vikt på att skydda sina användares personliga integritet. Personuppgifterna av YUBO användare behandlas i enlighet med vår integritetsskyddspolicy som finns tillgänglig genom att klicka här.

VIII. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

VIII.1 Vi gör allt vi kan för att göra YUBO Appen tillgänglig för dig är säker och fri från fel. Men du använder den på din egen risk.

Följaktligen, ger vi ingen garanti för att det inte finns några fel, avbrott i tjänsten, långsam uppkoppling, brister, eller attacker på tredje parts rättigheter inom ramen av användningen av YUBO Appen, i synnerhet som en följd av oförutsädda händelser på internet.

TWELVE APP kan inte hållas ansvarig i fall av störningar, fel eller minskad tillgång till YUBO Appen till följd av fel hänförligt till internet eller till en internet-leverantör, operativsystem, webbläsare och/eller enheten / enheterna hos användaren. Dessutom, kan inte TWELVE APP hållas ansvarigt för händelse som kan hänföras till force majeure [obemästerliga krafter, oväntade eller oförutsägbara händelser].

Åtkomst och användning av YUBO Appen kan tillfälligt avbrytas på grund av underhåll eller tekniska uppdateringar.

VIII.2 TWELVE APP tar inget ansvar för indirekta, särskilda, kollaterala eller bestraffande konsekvenser, förlust av inkomst eller data eller andra förluster till följd av tillgång till och användning av YUBO Appen, dess innehåll och/eller olaglig dataanvändning som görs av en tredje part eller andra rättigheter för en användare.

VIII.3 Allt brott mot dessa Allmänna Villkor för Användning eller användning som kan innebära en risk (juridisk, teknisk eller annan) kan resultera i borttagning av profilen för den användare som ligger bakom denna. Hur som helst har TWELVE APP rätt att bestämma sig för att blockera eller inaktivera profilen av en användare och därmed deras tillgång till YUBO Appen, och detta efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande av TWELVE APP.

Varje användare är fri att avsluta sin relation med TWELVE APP som rör YUBO Appen.I så fall räcker det helt enkelt att radera användarprofilen.

Varje användare är ansvarig för den information som de tillhandahåller och för det innehåll som de lämnar ut när de använder YUBO Appen. Uppgifterna som man lämnar ut måste vara korrekta och aktuella och ge en sann återspegling av verkligheten Innehållet som tillhandahålls av användaren måste vara lagligt och får inte kränka tredje parts rättigheter. TWELVE APPEN kan inte hållas ansvarig för felaktigheter eller felaktiga antaganden av innehållet som tillhandahålls av användaren och de eventuella konsekvenser som kan uppstå som ett resultat.

IX. DELBARHET OCH UPPHÄVANDE

Det faktum att en bestämmelse i dessa Allmänna Villkor för Användning förklaras ogiltig eller inte är tillämplig har ingen inverkan på giltigheten och användbarheten av de övriga bestämmelserna och befriar inte användaren från sin skyldighet att följa dem.

Underlåtenhet att göra anspråk på ett villkor i dessa Allmänna Villkor för Användning, eller att göra det i efterhand ska inte tolkas som ett avstående från den del av TWELVE APPS villkor gentemot användaren eller en tredje part.

X. BEHÖRIG DOMSTOL – TILLÄMPLIG LAG

För alla anspråk eller tvister, uppmanas användaren att kontakta TWELVE APP i första hand på support.yubo.live för att möjliggöra en lösning i godo.

I enlighet med den franska konsumentlagen, är TWELVE APP ansluten till FEVAD Mediation service [medlingstjänst] som man kan kontakta på:

FEDERATION E-COMMERCE ET VENTE A DISTANCE
60 rue de la Boétie
75008 PARIS [Frankrike]

Användaren kan kontakta den här tjänsten, på villkor att tidigare ha kontaktat TWELVE APP direkt på den adress som anges i föregående stycke. Efter detta inledande förfarande, kan användaren kontakta förmedlingstjänsten för eventuell tvist med TWELVE APP som förblir olöst med den senare.

I enlighet med artikel 14 i Förordning (EU) Nr 524/2013, har Europeiska Kommissionen inrättat en online plattform för tvistlösning som underlättar oberoende reglering av online tvister mellan konsumenter och näringsidkare inom Europeiska Unionen genom alternativt tvistlösningsförfarande. Denna tjänst kan nås på följande adress: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

De Allmänna villkoren för användning omfattas av fransk lagstiftning. Eventuella tvister som inte kan lösas med de metoder som anges ovan kommer att överlämnas till motsvarande behörig domstol på användarens bostadsort belägen inom en av Medlemsstaterna i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Senast uppdaterad: 26/02/2020