Yubos regler

Miljontals unga personer använder varje dag Yubo för att hänga och prata med kompisar. Våra användare är alla olika och kommer från hela världen. För att se till att Yubo är en positiv och välkomnande plats har vi skapat våra regler. På så sätt kan du använda appen tryggt och få en positiv upplevelse där alla användare respekterar varandra. Om någon bryter mot reglerna kan vi ta bort innehållet, blockera personens konto eller stänga av dem.

Våra regler kan verka strängare än reglerna på andra sociala medier. Det är för att vi vill se till att du är så säker som möjligt när du använder Yubo.

Respekt

Respekt är viktigt för Yubo. Respekt låter oss bygga en härlig global community.

Din identitet

Säkerhet

När du följer våra riktlinjer hjälper du oss att skapa en säkrare och trevligare plats.

Reklam och bedrägeri

Eftersom Yubo inte är en marknadsplats är det inte tillåtet att göra reklam för produkter eller tjänster. Det är inte heller tillåtet med missledande beteende eller bedrägeri.

Självskadebeteende och självmord

Vi förstår att unga personer ofta hanterar svåra frågor och bekymmer. Vi vill att Yubo ska vara en plats där man kan dela sina tankar och träffa vänner. Dock är det viktigt att Yubo främjar säkerhet och hälsa. Därför är det inte okej att visa innehåll som uppmuntrar till ätstörningar eller andra typer av självskadebeteenden. Om du uppmuntrar andra till dessa typer av beteenden eller om du retar personer med dem kommer ditt innehåll att tas bort och ditt konto att bannas.

Sexuellt utnyttjande av minderåriga

Sexuellt innehåll med minderåriga är olagligt. Du bör aldrig dela, spara, ta skärmbilder av eller skicka naket eller sexuellt innehåll till någon som är under 18 års ålder. Inte ens om innehållet är av dig själv. Du får inte heller be minderåriga att skicka sexuellt innehåll till dig. Vi rapporterar allt sexuellt utnyttjande av minderåriga till polisen.

Följ lagen

Du får inte använda Yubo för olagliga aktiviteter inklusive (men ej begränsat till) följande.

Att kringgå avstängning

Att försöka att kringgå avstängning, banning eller ett låst konto tillåts ej på något sätt. Alla försök till detta kan leda till vidare avstängning under en längre period eller permanent avstängning från appen.

Tillämpning

Vi tar brott mot reglerna på stort allvar. De åtgärder vi vidtar när någon har brutit mot reglerna genom sitt beteende eller innehåll beror på reglerna som brutits och allvarlighetsgraden. Vi undersöker varje ärende för att se vilken åtgärd som är lämplig.

Hjälp oss

Du kan hjälpa oss! Rapportera alltid användare som bryter mot våra regler. Vårt säkerhetsteam undersöker varje rapport. Läs mer om hur du rapporterar användare eller beteenden.

Senast uppdaterat: 10 september 2020